Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
443 432 440 434 485
Lůžka celkem (k 31. 12.) 24 208 23 906 24 469 24 034 26 677
Hosté 522 415 563 648 602 487 605 326 397 509
Přenocování 1 287 124 1 379 185 1 464 334 1 453 860 1 092 859