Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
445 443 432 440 434
Lůžka celkem (k 31. 12.) 23 989 24 208 23 906 24 469 24 034
Hosté 473 712 522 415 563 648 602 487 605 326
Přenocování 1 201 529 1 287 124 1 379 185 1 464 334 1 453 860