Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
452 445 443 432 440
Lůžka celkem (k 31. 12.) 24 031 23 989 24 208 23 906 24 469
Hosté 447 603 473 712 522 415 563 648 602 487
Přenocování 1 150 321 1 201 529 1 287 124 1 379 185 1 464 334