Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
505 452 445 443 432
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 749 24 031 23 989 24 208 23 906
Hosté 448 401 447 603 473 712 522 415 563 648
Přenocování 1 180 153 1 150 321 1 201 529 1 287 124 1 379 185