Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
506 505 452 445 443
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 898 25 749 24 031 23 989 24 208
Hosté 438 715 448 401 447 603 473 712 522 415
Přenocování 1 169 013 1 180 153 1 150 321 1 201 529 1 287 124