Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
440 434 485 491
Lůžka celkem 24 469 24 034 26 677 26 721
Hosté 602 487 605 326 397 509 450 699 646 772
Přenocování 1 464 334 1 453 860 1 092 859 1 203 935 1 557 937
Pozn.: V roce 2022 jsou předběžné údaje.

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře