Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
445 443 432 440
Lůžka celkem (k 31. 12.) 23 989 24 208 23 906 24 469
Hosté 473 712 522 415 563 648 602 487 606 444
Přenocování 1 201 529 1 287 124 1 379 185 1 464 334 1 458 060
Údaje za návštěvnost v roce 2019 jsou předběžné.