Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 203 656 205 404 206 649 199 688 209 694
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
176 016 184 412 200 999 212 170 237 657
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
153 139 159 487 172 334 181 119 201 299