Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 205 404 206 649 199 688 209 694 209 990
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
184 412 200 999 212 170 237 657 248 665
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
159 487 172 334 181 119 201 299 211 325