Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 201 415 202 115 202 197 203 656 205 404
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
170 154 166 960 165 280 176 016 184 412
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
174 846 145 966 144 408 153 139 159 487