Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 202 197 203 656 205 404 206 649 199 688
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
165 280 176 016 184 412 200 999 212 170
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
144 408 153 139 159 487 172 334 181 119