Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 199 981 201 415 202 115 202 197 203 656
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
168 229 170 154 166 960 165 280 176 016
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
145 818 174 846 145 966 144 408 153 139