Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 349 1 343 1 031 1 278 1 167
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 592 151 1 405 987 1 364 570 1 445 021 1 819 978
- listnaté 51 586 55 013 42 152 45 499 48 346