Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 89 1 349 1 343 1 031 1 278
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 482 123 1 592 151 1 405 987 1 364 570 1 445 021
- listnaté 57 873 51 586 55 013 42 152 45 499