Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 343 1 031 1 278 1 167 1 373
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 405 987 1 364 570 1 445 021 1 819 978 3 740 400
- listnaté 55 013 42 152 45 499 48 346 24 931