Lesnictví 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 200 863 200 936 201 020 198 005 197 583
- jehličnaté 175 369 174 703 174 282 169 900 169 434
- listnaté 25 494 26 233 26 737 28 105 28 150
Zalesňování celkem (ha) 1 167 1 373 3 149 6 190 9 310
Těžba dřeva (m3 b. k.) 1 868 324 3 765 331 7 780 128 8 710 999 7 446 141

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Kraji Vysočina
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016

Metodika