Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 1 660 1 89 1 349 1 343 1 031
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 365 870 1 482 123 1 592 151 1 405 987 1 364 570
- listnaté 40 119 57 873 51 586 55 013 42 152