Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 200 578 200 541 200 863 200 936 201 020
- jehličnaté 175 810 175 423 175 369 174 703 174 282
- listnaté 24 768 25 118 25 494 26 233 26 737
Zalesňování celkem (ha) 1 031 1 278 1 167 1 373 3 149
Těžba dřeva (m3 b. k.) 1 406 722 1 490 520 1 868 324 3 765 331 7 780 128

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Kraji Vysočina
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016

Metodika