Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2023

 

Pro Vysočinu je zemědělství tradičním odvětvím. O tom svědčí nejlépe výčet některých statistických nej…, která vyplývají z porovnání všech krajů České republiky v posledních letech.

Údaje Českého statistického úřadu charakterizují Vysočinu jako kraj, který má v rámci ČR:

 

 • nejvyšší sklizeň brambor (199,4 tis. tun v roce 2023)
 • nejvyšší sklizeň máku (4 tis. tun v roce 2023)
 • nejvyšší sklizeň pícnin na orné půdě celkem ve vlhkosti 15 % (670,4 tis. tun v roce 2023)
 • nejvyšší sklizeň kukuřice na zeleno a siláž ve vlhkosti 65 % (1 064,8 tis. tun v roce 2023)
 • nejvyšší sklizeň jetele lučního ve vlhkosti 15 % (89,4 tis. tun v roce 2023)
 • nejvyšší stavy skotu (218 932 kusů k 31. 12. 2023)
 • nejvyšší intenzitu chovu skotu (60 ks na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy v r. 2023)
 • nejvyšší intenzitu chovu prasat (103,8 ks na 100 ha obhospodařované orné půdy v r. 2023)
 • nejvyšší výrobu jatečného skotu (27,9 tis. tun ž. hm. v roce 2023)
 • nejvyšší výrobu mléka (637,9 mil. litrů v roce 2023)
 • nejvyšší podíl primárního sektoru na hrubé přidané hodnotě území kraje (6,51 % v r. 2022)

 

 • druhou nejvyšší sklizeň ječmene celkem (207,3 tis. tun v roce 2023)
 • druhou nejvyšší sklizeň žita (21 tis. tun v roce 2023)
 • druhou nejvyšší sklizeň řepky (141,7 tis. tun v roce 2023)
 • druhé nejvyšší stavy prasat (295 214 ks k 31. 12. 2023)
 • druhou nejvyšší výrobu jatečných prasat (29,8 tis. tun ž. hm. v roce 2023)
 • druhý nejvyšší počet porážek skotu (49,2 tis. kusů v roce 2023)
 • druhou nejvyšší výrobu hovězího a telecího masa (15 tis. tun v roce 2023)
 • druhou nejvyšší výrobu skopového a kozího masa (13 tun v roce 2023)
 • druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze kraje (59,9 % k 31. 12. 2023)

 

 • třetí nejvyšší sklizeň obilovin na zrno celkem (743,8 tis. tun v roce 2023)
 • třetí nejvyšší stupeň zornění zemědělské půdy (76,8 % k 31. 12. 2023)

 

 • čtvrtou nejvyšší sklizeň pšenice ozimé (458,3 tis. tun v roce 2023)
 • čtvrtou nejvyšší sklizeň ovsa (15 tis. tun v roce 2023)
 • čtvrtou nejvyšší sklizeň tritikale (25,3 tis. tun v roce 2023)
 • čtvrtou nejvyšší sklizeň hrachu na zrno (8,5 tis. tun v roce 2023)
 • čtvrtou nejvyšší sklizeň z trvalých travních porostů - seče + odhad spasené píce (267,3 tis. tun v roce 2023)

 

Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v grafech:

Stavy skotu podle krajů k 31. 12. 2023

Výroba mléka a dojivost podle krajů v roce 2023

Výroba jatečného skotu podle krajů

Výroba hovězího a telecího masa podle krajů

Stavy prasat podle krajů k 31. 12. 2023

Výroba jatečných prasat podle krajů

Sklizeň brambor celkem podle krajů (v tunách)

Sklizeň pícnin na orné půdě celkem podle krajů (v tunách)

Sklizeň máku podle krajů (v tunách)

Sklizeň ječmene celkem podle krajů (v tunách)

Sklizeň žita podle krajů (v tunách)

Sklizeň řepky podle krajů (v tunách)

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz