Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2019

 

Pro Vysočinu je zemědělství tradičním odvětvím. O tom svědčí nejlépe výčet některých statistických nej…, která vyplývají z porovnání všech krajů České republiky v posledních letech.

Údaje Českého statistického úřadu charakterizují Vysočinu jako kraj, který má v rámci ČR:

• nejvyšší sklizeň brambor (215,4 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší sklizeň pícnin na orné půdě celkem v seně (784,5 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší sklizeň kukuřice na zeleno a siláž (1 316,6 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší sklizeň žita (28,9 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší sklizeň máku (4,1 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší stavy skotu (212 321 kusů k 31. 12. 2019)

• nejvyšší stavy prasat (319 872 ks k 31. 12. 2019)

• nejvyšší intenzitu chovu skotu (60,4 ks na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy v roce 2019)

• nejvyšší intenzitu chovu prasat (112,1 ks na 100 ha obhospodařované orné půdy v roce 2019)

• nejvyšší výrobu mléka (570,8 mil. litrů v roce 2019)

• nejvyšší prodej jatečného skotu (26,9 tis. tun v roce 2019)

• nejvyšší podíl primárního sektoru na hrubé přidané hodnotě území kraje (2018)

 

• druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy na celkové rozloze kraje (60,0 % k 31. 12. 2019)

• druhý nejvyšší počet porážek skotu (52,4 tis. kusů v roce 2019)

• druhou nejvyšší výrobu hovězího a telecího masa (16,0 tis. tun v roce 2019 podle místa porážky)

• druhou nejvyšší sklizeň ječmene celkem (211,9 tis. tun v roce 2019)

 

• třetí nejvyšší stupeň zornění zemědělské půdy (77,1 % k 31. 12. 2019)

• třetí nejvyšší sklizeň řepky (123,7 tis. tun v roce 2019)

• třetí nejvyšší sklizeň luskovin (7,6 tis. tun v roce 2019)

 

• čtvrtou nejvyšší sklizeň pšenice ozimé (423,7 tis. tun v roce 2019)

• čtvrtou nejvyšší sklizeň tritikale (23,9 tis. tun v roce 2019)

• čtvrtou nejvyšší sklizeň ovsa (16,5 tis. tun v roce 2019)

 

Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v grafech:

 

Stavy skotu podle krajů k 31. 12. 2019

 

Výroba mléka a dojivost podle krajů v roce 2019

 

 

 

 

 

Sklizeň brambor celkem podle krajů (v tunách)

 

 

 

 

Sklizeň řepky podle krajů (v tunách)

 

Kontakt:
Ing. Jiří Teplý
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: j.teply@czso.cz
Tel.: 567 109 073

  • Zemědělská nej... Kraje Vysočina v roce 2019 (pdf)