Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2018

 

V loňském roce bylo v Kraji Vysočina poraženo celkem 53 023 kusů skotu, což je o 2 109 kusů více než v roce 2017 (index 104,1 %). V mezikrajském srovnání se jedná o druhý nejvyšší počet poražených kusů skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho poraženého kusu skotu činila 565,8 kg a oproti stejnému období loňského roku se zvýšila (index 101,7 %). Ještě větší nárůst, a to o 16,4 % (tj. o 30 284 ks), byl zaznamenán u porážek prasat (bez prasnic a kanců). Celkem bylo v roce 2018 na Vysočině poraženo 214 851 kusů prasat s průměrnou hmotností 114 kg.

Kraj Vysočina i v roce 2018 patřil v České republice mezi významné producenty masa (v jatečné hmotnosti - bez drůbežího). Na celorepublikové produkci masa se kraj podílí 13 %, jedná se o druhou pozici v rámci krajů ČR. Více masa bylo vyprodukováno pouze v Jihočeském kraji.

Vepřového masa podniky dodaly na trh 21 687 tun, což bylo o 2,6 % více než v roce 2017 a je to páté nejvyšší množství v republice. Na celkové produkci masa v Kraji Vysočina se vepřové maso podílí 57,6 %.

V loňském roce byla Vysočina po Pardubickém kraji největším výrobcem masa hovězího a telecího, kterého bylo vyprodukováno 15 928 tun, což představuje meziroční nárůst o 5,9 %. Podíl hovězího z celkové výroby masa představuje 42 %.

Masa skopového bylo v kraji vyrobeno 13 tun, tj. o osm procent více než v předchozím roce. Na produkci tohoto druhu masa v České republice se Vysočina podílí šesti procenty.

Porážky hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích České republiky v roce 2018

Počet porážek a průměrná živá hmotnost skotu v roce 2018

Počet porážek a průměrná živá hmotnost prasat v roce 2018

Výroba hovězího a vepřového masa v Kraji Vysočina

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081