Spotřeba potravin 1948 až 2020 v grafech

 

Statistika spotřeby potravin má v České republice dlouholetou tradici a těší se velkému zájmu nejširší veřejnosti. Data o spotřebě potravin vždy byla, jsou a budou vítaným zdrojem informací, který vypovídá o chování obyvatelstva v daném časovém období.

ČSÚ zveřejnil časové řady spotřeby potravin (včetně spotřeby nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů a cigaret) za období 1948 až 2020, ze kterých v grafickém vyjádření předkládáme vývoj spotřeby vybraných druhů potravin.

V roce 2020 se mírně snížila spotřeba obilovin a pekárenských výrobků, vyjádřená spotřebou obilovin v hodnotě mouky, o – 0,2 %. Nárůst je zaznamenán u žitné mouky, krup, krupice a ovesných vloček. Méně se spotřebovalo chleba, pšeničného a trvanlivého pečiva.

Vyšší je spotřeba masa, kde meziroční nárůst představuje 1,0 %. Větší zájem byl o drůbeží a vepřové maso. Menší zájem byl o hovězí maso. Spotřeba ryb poklesla o 4,3 %.

Vyšší spotřeba mléka a mléčných výrobků (+5,4 %) byla způsobená větší konzumací mléka a sýrů. Zvýšený zájem je o přírodní sýry a vzrostla obliba tavených sýrů.

Vajec bylo spotřebováno v průměru 249, což představuje meziroční pokles o 4,6 %.

Snížená spotřeba olejů a tuků (-2,8 %) byla způsobena hlavně menším zájmem o máslo, sádlo i rostlinné tuky a oleje.

Spotřeba ovoce vzrostla o 1,5 %, a to zásluhou spotřeby jablek, pomerančů, grepů a banánů. Spotřeba zeleniny se meziročně výrazně zvýšila o 7,1 %, příčinou byla větší spotřeba většiny druhů zeleniny. Menší zájem byl o rajčata, hlávkový salát, špenát a česnek. Spotřeba brambor se snížila o 6,3 %.

Mírně vzrostla spotřeba cukru (+2,2%). Menší zájem byl o kakaový prášek, nečokoládové cukrovinky a včelí med.

Výrazně poklesla spotřeba čaje, téměř o pětinu. Zaznamenaná je i menší spotřeba nealkoholických nápojů. Na vzestupu je naopak spotřeba zrnkové kávy. Omezila se spotřeba piva (-6,1 litru), vína (-0,5 litru) a lihovin (+0,01 litru).

Roční spotřeba cigaret se snížila o 3,3 % a dosáhla úrovně 1 894 kusů na osobu.

Spotřeba masa v kg na osobu

Spotřeba cigaret v kusech na osobu

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081