HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,7 103,1 98,4 97,6 96,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
205 613 221 484 228 524 234 548 241 562
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
403 940 434 819 448 214 460 107 474 282

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika