HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,2 98,1 101,1 103,5 103,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
165 755 167 216 174 056 181 460 190 141
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
323 976 327 539 341 282 356 148 373 421

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika