HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,5 100,2 98,1 101,1 103,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
162 057 165 755 167 216 174 056 180 155
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
316 535 323 976 327 539 341 282 353 587