HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,9 102,1 105,3 99,7 103,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
180 774 187 382 200 139 205 576 221 076
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
354 802 368 002 393 460 403 867 434 018

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika