HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,1 103,5 102,3 104,1 100,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
174 056 181 460 188 853 199 430 206 401
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
341 282 356 148 370 891 392 066 405 488

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika