HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,1 101,1 103,5 102,3 104,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
167 216 174 056 181 460 188 853 199 430
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
327 539 341 282 356 148 370 891 392 066

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích

Metodika