Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 989 25 335 27 136 29 256 31 147
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 a 2019 je předběžný