Mzdy, náklady práce 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
27 136 29 435 31 698 33 111 35 101
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2021 je předběžný