Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 335 27 136 29 435 31 698 32 737
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný