Spotřeba potravin 1948 až 2016 v grafech

 

Statistika spotřeby potravin má v České republice dlouholetou tradici a těší se velkému zájmu nejširší veřejnosti. Data o spotřebě potravin vždy byla, jsou a budou vítaným zdrojem informací, který vypovídá o chování obyvatelstva v daném časovém období.

ČSÚ zveřejnil časové řady spotřeby potravin (včetně spotřeby nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů a cigaret) za období 1948 až 2016, ze kterých v grafickém vyjádření předkládáme vývoj spotřeby vybraných druhů potravin.

V roce 2016 se proti předchozímu roku zvýšila spotřeba obilovin v hodnotě mouky (+1,4 %), masa (+1,2 %), mléka a mléčných výrobků (+2,1 %), ovoce (+2,0 %), zeleniny (+2,9 %), brambor (+4,2 %), cukru (+1,4 %) a alkoholických nápojů (+0,6 %).

Naopak menší spotřeba je zaznamenána u ryb (-7,5 %), másla (-1,8 %), luštěnin (-6,1 %), včelího medu (-10,1 %), čaje (-10,5 %), minerálních vod (-0,8 %) a cigaret (-1,2 %).

Další informace naleznete v publikacích Spotřeba potravin 1948 až 2012 a Spotřeba potravin v roce 2016, které byly rovněž tématem tiskové zprávy ČSÚ.

Spotřeba masa v kg na osobu

Spotřeba mlýnských a pekárenských výrobků v kg na osobu
 

Spotřeba živočišných a rostlinných tuků v kg na osobu
 

Spotřeba ovoce, zeleniny a brambor v kg na osobu

 

Spotřeba alkoholických nápojů v litrech na osobu