Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 486 571 508 868 513 740 512 143 512 019
z toho ekonomicky aktivní 243 674 261 458 265 862 253 436 248 451
Domy celkem 108 125 114 404 119 179 126 579 136 766

Data

Grafy, kartogramy

Metodika