Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 508 868 513 740 512 143 505 565 497 661
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
261 478 265 862 253 436 243 720 255 419
Domy celkem 114 404 119 179 126 579 136 766 143 143

Grafy, kartogramy

Metodika