Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 1 878 1 880 1 957 1 987 1 934
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
51 272 56 142 54 134 65 589 67 288
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,574 3,899 4,037 4,542 4,734