Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 1 880 1 957 1 987 1 934 2 022
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
56 142 54 134 65 589 67 288 69 898
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,899 4,037 4,542 4,734 4,839