Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 2 022 2 056 2 096 2 081 2 093
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
75 610 76 846 101 576 109 115 138 455
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
5,108 5,348 6,383 6,052 5,906