Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 1 987 1 934 2 022 2 022 2 056
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
65 589 67 288 69 898 75 610 76 846
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,542 4,734 4,839 5,108 5,348