Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 1 957 1 987 1 934 2 022 2 022
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
54 134 65 589 67 288 69 898 75 610
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,037 4,542 4,734 4,839 5,108