Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 1 934 2 022 2 022 2 056 2 096
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
67 288 69 898 75 610 76 846 101 576
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,734 4,839 5,108 5,348 6,383