Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 1 845 1 878 1 880 1 957 1 987
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
53 352 51 272 56 142 54 134 65 589
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,788 3,574 3,899 4,037 4,542