Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 754 609 645 704 704
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 34,2 26,7 42,1 48,0 46,3
Podíl zemědělské půdy (%) . . 61,0 60,9 59,9
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy