Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 902 12 124 11 128 11 528 12 078
Vydaná stavební povolení 4 040 4 122 4 556 4 625 4 685
Zahájené byty 859 970 1 154 1 354 1 740
Dokončené byty 1 039 997 969 1 014 1 437

Analýzy, komentáře