Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 124 11 128 11 528 12 078
Vydaná stavební povolení 4 122 4 556 4 625 4 685 5 151
Zahájené byty 970 1 154 1 354 1 740 1 762
Dokončené byty 997 969 1 014 1 437 1 484

Analýzy, komentáře