Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 078 15 398 17 469 16 067 16 451
Vydaná stavební povolení 4 685 5 151 5 097 5 516 4 909
Zahájené byty 1 740 1 762 1 751 1 895 1 773
Dokončené byty 1 437 1 484 1 556 1 868 1 813

Analýzy, komentáře