Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
15 398 17 469 16 067 16 451
Vydaná stavební povolení 5 151 5 097 5 516 4 909 4 512
Zahájené byty 1 762 1 751 1 895 1 773 1 383
Dokončené byty 1 484 1 556 1 868 1 813 1 695

Analýzy, komentáře