Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 128 11 528 12 078 15 398
Vydaná stavební povolení 4 556 4 625 4 685 5 151 5 097
Zahájené byty 1 154 1 354 1 740 1 762 1 751
Dokončené byty 969 1 014 1 437 1 484 1 556

Analýzy, komentáře