Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 827 8 866 11 902 12 124 11 128
Vydaná stavební povolení 5 781 5 022 4 040 4 122 4 556
Zahájené byty 991 881 859 970 1 154
Dokončené byty 1 276 1 194 1 039 997 969

Analýzy, komentáře