Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
8 866 11 902 12 124 11 128 11 528
Vydaná stavební povolení 5 022 4 040 4 122 4 556 4 625
Zahájené byty 881 859 970 1 154 1 354
Dokončené byty 1 194 1 039 997 969 1 014

Analýzy, komentáře