Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2023

 

V roce 2023 byl v Kraji Vysočina zaznamenán meziroční přírůstek 3 % v počtu porážek skotu. Prasat bylo poraženo meziročně o 7,4 % méně. Celkem bylo na Vysočině vyprodukováno 31 191 tun masa (v jatečné hmotnosti - bez drůbežího), což představuje mezi kraji čtvrtý nejvyšší podíl (11,6 %) na celorepublikové produkci masa (268 221 tun).

V loňském roce bylo v Kraji Vysočina poraženo celkem 49 185 kusů skotu, což je o 1 431 kusů více než v roce 2022 (+3 %). V mezikrajském srovnání se jedná o druhý nejvyšší počet poražených kusů skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho poraženého kusu skotu činila 574,5 kg a oproti předchozímu roku se zvýšila o 4 kg (+0,7 %). Pokles o 7,4 %, tj. o 13 326 ks, byl zaznamenán u porážek prasat. Celkem bylo v roce 2023 na Vysočině poraženo 165 959 ks prasat. Průměrná hmotnost prasat (bez prasnic a kanců) se meziročně téměř nezměnila (-0,3 kg a -0,3 %).

Počet porážek a průměrná živá hmotnost skotu v roce 2023

Počet porážek a průměrná živá hmotnost prasat v roce 2023

Porážky hospodářských zvířat v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina i v roce 2023 patřil v České republice mezi významné producenty masa (v jatečné hmotnosti - bez drůbežího). Na celorepublikové produkci masa (268 221 tun) se kraj podílí necelými 12 %, jedná se o čtvrtou pozici v rámci krajů ČR. Více než 31 191 tun masa bylo vyprodukováno pouze v Jihočeském, Královéhradeckém a Středočeském kraji.

Vepřového masa podniky z Vysočiny na trh dodaly 16 196 tun, což bylo o 10,4 % méně než v roce 2022. Je to páté nejvyšší množství v republice (podíl 8,2 %). Na celkové produkci masa v Kraji Vysočina se vepřové maso podílí 51,9 %. V loňském roce byla Vysočina po kraji Pardubickém druhým největším výrobcem masa hovězího a telecího (s podílem 21,3 %). Bylo ho zde vyprodukováno 14 980 tun, meziročně o 3,6 % více. Podíl z celkové výroby masa v kraji to představuje 48 %. Masa skopového a kozího bylo vyrobeno 13 tun, přibližně stejné množství jako v roce předchozím (+0,3 tun, +2,4 %). Na produkci tohoto druhu masa v České republice se Vysočina podílí z 10,6 %.

Výroba hovězího a vepřového masa v Kraji Vysočina

Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích České republiky v roce 2023

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz
Tel.: 567 109 080

  • Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2023 (pdf)
  • Porážky hospodářských zvířat a výroba masa v roce 2023 (tabulky)
  • Podrobné informace naleznete v publikaci: