Stavy zvířat na Vysočině v roce 2018 – druhé místo v počtu skotu, prvenství v počtu prasat

 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2018 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 2 356 kusů, tj. o 1,1 %. K datu šetření tak bylo chováno 220 052 kusů skotu, což je 15,5 % republikového stáda a celkově druhý nejvyšší počet po Jihočeském kraji. V rámci celé ČR byly stavy skotu sníženy o 1 %, přestože v polovině krajů byl zaznamenán ve stavech skotu přírůstek. K rozšíření chovu skotu došlo v Plzeňském (+85kusů), Ústeckém (+981), Libereckém (+1 945), Jihomoravském (+1 290), Zlínském (+80) a Moravskoslezském kraji (+1 269). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá tendence se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán výraznější vzestupný trend.

Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu i krav chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu téměř 40 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu také snížil, a to o 711  kusů, v celé České republice byl však zaznamenán nárůst o 1 425 kusů. Kromě Vysočiny poklesly stavy krav ještě v Karlovarském,  Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření zvýšily o 13 892 kusů tj. o 4,6 %. V celé republice byl chov prasat rozšířen o 4,5 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat ve Zlínském kraji a to téměř o dvě pětiny. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 316 816 kusů prasat, což je 20,3 % z celkových stavů České republiky. Spolu se Středočeským krajem se jedná o nejvyšší počet chovaných prasat mezi kraji. Za růstem stavů na Vysočině stojí zejména vyšší počty prasat ve velkochovech na Žďársku, Pelhřimovsku a Jihlavsku. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,8 %, takže celkem bylo chováno 18 520 kusů.

Rozšíření početních stavů bylo v Kraji Vysočina zaznamenáno i v chovu ovcí. Počet chovaných ovcí byl proti roku 2017 vyšší o 299 kusů (+2,1 %). K 1. 4. 2018 bylo chováno 14 700 ovcí, což představuje 6,7 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 30 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 3 001 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně rozšířily o 215 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,9 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2018 v Kraji Vysočina 1 668 zvířat a proti minulému soupisu se rozšířilo o 75 kusů. Jedná se o třetí nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (7 592 kusů) a Jihočeském kraji (4 671 kusů). Mírně se snížil počet koní ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském kraji, ve všech ostatních krajích koní přibylo.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina zvýšily téměř dvojnásobně. V chovech se tak nacházelo 602 520 kusů drůbeže, což představuje pouze 2,6 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (95 %). Počet slepic se meziročně zvýšil o 16 575 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 53 341 slepic.


 

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081