Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
108 800 110 643 111 816 113 143 114 688
  v tom fyzické osoby 89 262 90 498 91 083 91 775 92 813
           právnické osoby 19 538 20 145 20 733 21 368 21 875

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů
 • Kartogramy
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích
  • Podíl živnostníků v okresech a krajích

Metodika