Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
110 643 111 816 113 143 114 688 114 721
  v tom fyzické osoby 90 498 91 083 91 775 92 813 92 286
           právnické osoby 20 145 20 733 21 368 21 875 22 435