Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
114 721 116 360 117 927 118 115 107 603
  v tom fyzické osoby 92 286 93 349 94 362 94 286 83 361
           právnické osoby 22 435 23 011 23 565 23 929 24 242

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou v okresech a krajích

Metodika