Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
106 578 107 395 108 800 110 643 111 816
  v tom fyzické osoby1) 85 707 87 291 89 262 90 498 91 083
           právnické osoby 20 871 20 104 19 538 20 145 20 733
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob