Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
111 816 113 143 114 688 114 721 116 360
  v tom fyzické osoby 91 083 91 775 92 813 92 286 93 349
           právnické osoby 20 733 21 368 21 875 22 435 23 011