Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
107 395 108 800 110 643 111 816 113 143
  v tom fyzické osoby1) 87 291 89 262 90 498 91 083 91 775
           právnické osoby 20 104 19 538 20 145 20 733 21 368
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob