Organizační statistika 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
113 143 114 688 114 721 116 360 117 927
  v tom fyzické osoby 91 775 92 813 92 286 93 349 94 362
           právnické osoby 21 368 21 875 22 435 23 011 23 565

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Fyzické a právnické osoby podle krajů
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů
 • Kartogramy
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou v okresech a krajích
  • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích

Metodika