Doprava 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 070 5 076 5 076 5 069 5 057
Osobní automobily (k 31. 12.) 276 677 282 266 284 674 294 355
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
21,5 16,8 17,3 19,9