Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 074 5 070 5 076 5 076 5 069
Osobní automobily (k 31. 12.) 268 889 276 677 282 266 284 674
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
21,0 21,5 16,8 17,3