Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 083 5 082 5 083 5 074 5 075
Osobní automobily (k 31. 12.) 224 968 225 864 231 405 242 490 250 539
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
622 622 622 624 624