Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 075 5 077 5 074 5 070 5 076
Osobní automobily (k 31. 12.) 250 539 259 945 268 889 276 677 282 266
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
624 625 624 624 624