Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 077 5 074 5 070 5 076 5 076
Osobní automobily (k 31. 12.) 259 945 268 889 276 677 282 266 284 674
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
625 624 624 624