Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 090 5 083 5 082 5 083 5 074
Osobní automobily (k 31. 12.) 218 087 224 968 225 864 231 405 242 490
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
622 622 622 622 624