Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 7 752 7 775 7 806 8 050 8 437
z toho muži 4 439 4 345 4 338 4 506 4 738
z toho státní občanství
země EU
2 698 2 940 3 125 3 284 3 458