Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 437 9 265 10 648 11 921 12 891
z toho muži 4 738 5 262 6 200 7 135 7 711
z toho státní občanství
země EU
3 458 3 813 4 183 4 530 4 689