Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 7 806 8 050 8 437 9 265 10 648
z toho muži 4 338 4 506 4 738 5 262 6 200
z toho státní občanství
země EU
3 125 3 284 3 458 3 813 4 183