Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 7 775 7 806 8 050 8 437 9 265
z toho muži 4 345 4 338 4 506 4 738 5 262
z toho státní občanství
země EU
2 940 3 125 3 284 3 458 3 813