Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 8 050 8 437 9 265 10 648 11 921
z toho muži 4 506 4 738 5 262 6 200 7 135
z toho státní občanství
země EU
3 284 3 458 3 813 4 183 4 530