Průmysl

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
135 134 137 130 130
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
50 475 49 516 47 670 46 395 45 636
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 32 320 33 573 33 754 36 622 39 148
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
156 535 157 298 147 124 165 437 179 739

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů
    • Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance v průmyslu podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy

Metodika