Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
130 130 139 134 135
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
138 366 144 560 152 127 158 156 156 535
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 548,6 2 641,7 2 706,2 2 765,0 2 747,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 490,4 3 516,6 3 729,6 3 793,1 3 570,1
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů
  • Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů
  • Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy
  • Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií

Metodika