Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
131 135 130 130 139
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
114 725 122 763 138 366 144 560 152 127
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 4 284,6 4 456,8 2 548,6 2 641,7 2 706,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 064,4 4 071,3 3 490,4 3 516,6 3 729,6
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů
  • Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy
  • Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií

Metodika