Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
134 135 134 137 130
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
158 156 156 535 157 298 147 124 165 437
Spotřeba elektřiny (GWh) 2 765,0 2 747,2 2 671,5 2 759,9 2 855,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 793,1 3 570,1 3 471,5 3 436,9 3 767,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů
  • Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů
  • Průměrné roční výdaje domácností za elektřinu a zemní plyn podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy
  • Spotřeba elektřiny netto podle krajů
  • Domácnosti podle druhu používaných paliv a energií

Metodika