O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše

 
Kód: 990205-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ing. Jana Kučerová
E-mail: jana.kucerova@czso.cz

Tištěnou publikaci si můžete objednat na objednávky@czso.cz či přímo zakoupit v Ústřední statistické knihovně ČSÚ v Praze. Cena titulu činí 100 Kč.
Kromě tištěné verze nabízí ČSÚ uživatelům zdarma i její elektronickou verzi. 

Celá publikace ke stažení
formát PDF (16,5 MB)
PDF

Zveřejněno dne: 02.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.