Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 511 207 510 209 509 895 509 475 508 952
 muži 253 694 253 270 253 176 252 964 252 695
 ženy 257 513 256 939 256 719 256 511 256 257

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře