Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 509 475 508 952 508 916 509 274 509 813
 muži 252 964 252 695 252 711 253 061 253 649
 ženy 256 511 256 257 256 205 256 213 256 164

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2014 ...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2014...
  • Živě narození v roce 2017
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2017
  • Zemřelí na novotvary v roce 2017
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika

Analýzy, komentáře