Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 510 209 509 895 509 475 508 952 508 916
 muži 253 270 253 176 252 964 252 695 252 711
 ženy 256 939 256 719 256 511 256 257 256 205

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2013 ...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2013...
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Živě narození v roce 2015
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015
  • Zemřelí na novotvary v roce 2015
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika

Analýzy, komentáře