Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 508 916 509 274 509 813 508 852 504 025
 muži 252 711 253 061 253 649 253 153 250 990
 ženy 256 205 256 213 256 164 255 699 253 035
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře