Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 509 475 508 952 508 916 509 274 509 813
 muži 252 964 252 695 252 711 253 061 253 649
 ženy 256 511 256 257 256 205 256 213 256 164

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2015 ...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Kraji Vysočina v letech 2015...
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy
  • Zemřelí na novotvary
  • Živě narození mimo manželství
  • Živě narození v roce 2017
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika

Analýzy, komentáře