Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 508 952 508 916 509 274 509 813 508 852
 muži 252 695 252 711 253 061 253 649 253 153
 ženy 256 257 256 205 256 213 256 164 255 699

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře