Změny na našich stránkách:

 

 • 8. 3. 2023
  aktualizovány animované grafy za cestovní ruch údaji za rok 2022
 • 15. 2. 2023
  dokončena aktualizace časových řad za Kraj Vysočina a jeho okresy údaji za rok 2021
 • 7. 2. 2023
  aktualizován Číselník obcí v kraji podle stavu k 1. lednu 2023
 • 1. 2. 2023
  aktualizována stránka Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC
 • 31. 1. 2023
  vloženy výsledky 2. kola volby prezidenta v ČR a v Kraji Vysočina
 • 26. 1. 2023
  aktualizována stránka Příprava voleb v kraji - nové volby do zastupitelstev obcí
 • 23. 1. 2023
  aktualizována charakteristika kraje a tabulka Postavení kraje v ČR údaji za rok 2021
 • 6. 1. 2023
  aktualizovány časové řady za správní obvody ORP údaji za rok 2021