Změny na našich stránkách:

 

 • 29. 9. 2022
  vložen odkaz na definitivní verzi okrskového programu pro volby do 1/3 Senátu PČR - 2. kolo
 • 29. 8. 2022
  vložen odkaz na pokyny a videopořady pro okrskové volební komise k volbám do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu PČR
 • 29. 8. 2022
  aktualizovány tabulky na stránce Kraj očima statistiky údaji za rok 2021
 • 22. 6. 2022
  aktualizovány administrativní mapy správních obvodů ORP Havlíčkův Brod a Jihlava po územní změně v roce 2021
 • 15. 6. 2022
  aktualizovány časové řady za Kraj Vysočina a jeho okresy dalšími údaji za rok 2021 (cizinci, dokončené byty, pracovní neschopnost, vzdělávání)
 • 31. 5. 2022
  aktualizován graf Naděje dožití při narození v Kraji Vysočina a v ČR
 • 10. 5. 2022
  aktualizována bilance počtu obyvatel v obcích Kraje Vysočina a počty obyvatel obcí v časové řadě 2004 až 2021
 • 3. 5. 2022
  aktualizována časová řada s počty obyvatel Kraje Vysočina podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
 • 24. 3. 2022
  aktualizovány animované grafy - narození a zemřelí, přistěhovalí a vystěhovalí v Kraji Vysočina