Změny na našich stránkách:

 

 • 17. 5. 2017
  do časových řad vložen odkaz na publikaci Česká republika od roku 1989 v číslech - 2016
 • 4. 5. 2017
  vložena tabulka Věkové složení obyvatel v Kraji Vysočina k 31. 12. 2016
 • 2. 5. 2017
  aktualizovány časové řady za Region soudržnosti Jihovýchod (NUTS2) dostupnými daty za rok 2016
 • 2. 5. 2017
  aktualizován kartogram Obce ČR zapojené do euroregionů
 • 28. 4. 2017
  vložena tabulka Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v obcích Kraje Vysočina k 31. 12. 2016
 • 28. 4. 2017
  vloženy geografické mapy jednotlivých správních obvodů ORP v Kraji Vysočina
 • 27. 4. 2017
  aktualizovány časové řady za kraj (cizinci, školství, důchody)
 • 13. 4. 2017
  aktualizovány časové řady za okresy dostupnými daty za rok 2016
 • 7. 4. 2017
  aktualizováno mezikrajové a meziokresní srovnání daty za rok 2016 (odkazy Kraj a Okresy)
 • 23. 3. 2017
  vložena animovaná mapa Změna počtu obyvatel v krajích v letech 2011 až 2016
 • 22. 3. 2017
  aktualizován graf Přírůstek (úbytek) obyvatel v Kraji Vysočina
 • 15. 3. 2017
  aktualizován číselník sídelních lokalit v Kraji Vysočina k 1. 1. 2017
 • 24. 2. 2017
  do stránky Kraj přidán odkaz Vývoj počtu obyvatel a domů od roku 1869
 • 22. 2. 2017
  vloženy animované mapy s daty roku 2016
 • 6. 2. 2017
  do statistik Cizinci - Kraj přidán odkaz na infografiku - Nabývání občanství v zemích EU 28
 • 3. 2. 2017
  aktualizován soubor Postavení Kraje Vysočina v ČR ve vybraných ukazatelích