Změny na našich stránkách:

 

 • 4. 7. 2019
  aktualizovány vybrané údaje za správní obvody ORP údaji za rok 2018
 • 3. 7. 2019
  vložen odkaz na webové stránky SLDB 2021
 • 3. 7. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj, okresy a region NUTS2 Jihovýchod dostupnými údaji za rok 2018
 • 28. 6. 2019
  aktualizovány územně analytické podklady za obce a data pro Místní akční skupiny (MAS) údaji za rok 2018
 • 25. 6. 2019
  do stránky Mimořádná šetření vložena informace k šetření o zdraví EHIS 2019
 • 24. 6. 2019
  aktualizován číselník sídelních lokalit Kraje Vysočina k 1. 1. 2019
 • 24. 6. 2019
  upraven čas úředních hodin v době letních prázdnin
 • 7. 6. 2019
  aktualizován graf Naděje dožití při narození v Kraji Vysočina a v ČR
 • 27. 5. 2019
  vloženy výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019