Změny na našich stránkách:

 

 • 19. 3. 2020
  upozornění ČSÚ na změnu v předložení výkazu Zem 1-01
 • 7. 2. 2020
  aktualizován animovaný graf Dopravní nehody v Kraji Vysočina údaji za rok 2019
 • 23. 1. 2020
  aktualizovány časové řady za kraj, 1. část, dostupnými údaji za rok 2018 (makroekonomika)
 • 22. 1. 2020
  aktualizován číselník obcí v Kraji Vysočina k 1. 1. 2020
 • 16. 1. 2020
  aktualizována Statistická ročenka Kraje Vysočina 2019 údaji z makroekonomiky
 • 16. 1. 2020
  aktualizována tabulka Postavení Kraje Vysočina v České republice ve vybraných ukazatelích (data za rok 2018)
 • 16. 1. 2020
  aktualizována charakteristika Kraje Vysočina
 • 6. 1. 2020
  vložen odkaz na kartogramy ze Statistické ročenky Kraje Vysočina 2019
 • 6. 1. 2020
  vložen odkaz na grafy ze Statistické ročenky Kraje Vysočina 2019