Změny na našich stránkách:

 

 • 10. 5. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj, okresy a region NUTS2 Jihovýchod dostupnými údaji za rok 2018
 • 9. 5. 2019
  vloženy odkazy na videopořad pro volby do EP 2019 a na demoverzi okrskového programu
 • 2. 5. 2019
  vložena tabulka Věkové složení obyvatel v Kraji Vysočina k 31. 12. 2018
 • 2. 5. 2019
  aktualizovány tabulky o obyvatelstvu obcí a měst podle pohlaví a věku údaji za rok 2018
 • 10. 4. 2019
  vložen odkaz na Registr kandidátů pro volby do Evropského parlamentu
 • 5. 4. 2019
  vložena tabulka Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018
 • 5. 4. 2019
  vložena tabulka Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2018
 • 27. 3. 2019
  aktualizována animovaná mapa Změna počtu obyvatel v krajích údaji za rok 2018
 • 25. 3. 2019
  aktualizovány animované grafy z oblasti demografie údaji za rok 2018