Změny na našich stránkách:

 

 • 28. 7. 2021
  aktualizovány časové řady za správní obvody ORP údaji za rok 2020
 • 21. 6. 2021
  vložen odkaz na výsledky nových voleb do zastupitelstva obce Víska (okres Havlíčkův Brod)
 • 15. 6. 2021
  aktualizovány časové řady za kraj a za okresy dostupnými údaji za rok 2020
 • 30. 4. 2021
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a pětiletých věkových skupin od roku 1974
 • 30. 4. 2021
  aktualizovány tabulky o obyvatelstvu obcí a měst Kraje Vysočina podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2020
 • 12. 4. 2021
  do stránek Kraj a Okresy vloženy tabulky s mezikrajským a meziokresním srovnáním - údaje za rok 2020
 • 29. 3. 2021
  aktualizován číselník sídelních lokalit v kraji
 • 26. 3. 2021
  aktualizovány animované grafy demografickými údaji o kraji za rok 2020
 • 25. 3. 2021 Odkaz [nové okno]
  vložen animovaný graf Týdenní počty zemřelých podle věkových skupin