Změny na našich stránkách:

 

 • 29. 10. 2019
  aktualizovány časové řady za kraj, okresy a region NUTS2 Jihovýchod dostupnými údaji za rok 2018
 • 17. 10. 2019
  doplněn odkaz na novou publikaci Vývoj obyvatelstva v krajích ČR
 • 24. 9. 2019
  aktualizovány časové řady za správní obvody ORP údaji za rok 2018
 • 6. 9. 2019
  aktualizovány demografické údaje za města - časová řada 2009 až 2018
 • 28. 8. 2019
  aktualizována stránka Kraj očima statistiky dostupnými údaji za rok 2018
 • 5. 8. 2019
  vložena mapa Územní vývoj města Jihlavy
 • 4. 7. 2019
  aktualizovány vybrané údaje za správní obvody ORP údaji za rok 2018
 • 3. 7. 2019
  vložen odkaz na webové stránky SLDB 2021
 • 28. 6. 2019
  aktualizovány územně analytické podklady za obce a data pro Místní akční skupiny (MAS) údaji za rok 2018