Změny na našich stránkách:

 

 • 21. 5. 2018
  aktualizovány časové řady za okresy dostupnými daty za rok 2017
 • 21. 5. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj dostupnými daty za rok 2017
 • 10. 5. 2018
  aktualizovány tabulky o obyvatelstvu obcí, měst a městysů kraje údaji za rok 2017
 • 2. 5. 2018
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a věkových skupin od roku 1974
 • 2. 5. 2018
  aktualizováno věkové složení obyvatel obcí a vybraných měst kraje údaji k 31. 12. 2017
 • 10. 4. 2018
  do Statistik vložena nová tématická oblast Území, sídelní struktura
 • 9. 4. 2018
  vložena tabulka Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů za rok 2017
 • 9. 4. 2018
  vložena tabulka Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2017
 • 5. 4. 2018
  aktualizován číselník sídelních lokalit v kraji podle stavu k 1. lednu 2018
 • 21. 3. 2018
  aktualizovány animované grafy z demografie za kraj údaji z roku 2017
 • 6. 3. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj a region soudržnosti Jihovýchod
 • 12. 2. 2018
  aktualizována charakteristika kraje a tabulka Postavení kraje v ČR
 • 31. 1. 2018
  aktualizovány stránky Zemědělská statistika, Výběrové šetření Životní podmínky SILC a Rodinné účty údaji za rok 2018
 • 29. 1. 2018
  vloženy podrobné výsledky 2. kola volby prezidenta ČR
 • 26. 1. 2018
  vložen odkaz na definitivní verzi okrskového volebního programu pro 2. kolo volby prezidenta ČR 2018
 • 16. 1. 2018
  do statistiky zemědělství pod Publikace, datové výstupy vložen odkaz na výsledky strukturálního šetření Ovocné sady - 2017