Změny na našich stránkách:

 

 • 16. 1. 2019
  aktualizována charakteristika Kraje Vysočina daty za makroekonomiku
 • 12. 12. 2018
  aktualizovány časové řady za správní obvody ORP údaji za rok 2017
 • 15. 11. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj, okresy a region soudržnosti Jihovýchod (zdravotnictví)
 • 8. 11. 2018
  aktualizovány údaje o termínu voleb v roce 2019
 • 9. 10. 2018
  vloženy výsledky voleb do ZO a Senátu PČR 2018
 • 5. 9. 2018
  vložen odkaz na videopořady pro volby do ZO a Senátu PČR 2018
 • 10. 8. 2018
  aktualizována mapa senátních obvodů v České republice
 • 4. 7. 2018
  aktualizována Informace obcím k využití výpočetní techniky při práci OVK
 • 25. 6. 2018
  aktualizovány údaje ve stránce Kraj očima statistiky
 • 21. 5. 2018
  aktualizovány časové řady za okresy dostupnými daty za rok 2017
 • 21. 5. 2018
  aktualizovány časové řady za kraj dostupnými daty za rok 2017
 • 10. 5. 2018
  aktualizovány tabulky o obyvatelstvu obcí, měst a městysů kraje údaji za rok 2017
 • 2. 5. 2018
  aktualizována tabulka Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a věkových skupin od roku 1974
 • 2. 5. 2018
  aktualizováno věkové složení obyvatel obcí a vybraných měst kraje údaji k 31. 12. 2017
 • 10. 4. 2018
  do Statistik vložena nová tématická oblast Území, sídelní struktura
 • 9. 4. 2018
  vložena tabulka Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů za rok 2017
 • 9. 4. 2018
  vložena tabulka Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2017
 • 5. 4. 2018
  aktualizován číselník sídelních lokalit v kraji podle stavu k 1. lednu 2018
 • 21. 3. 2018
  aktualizovány animované grafy z demografie za kraj údaji z roku 2017
 • 12. 2. 2018
  aktualizována charakteristika kraje a tabulka Postavení kraje v ČR