Na Vysočině jsou druhé největší chovy skotu a prasat v republice

 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2019 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, omezen byl i chov prasat.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 347 kusů, tj. o 0,2 %. K datu šetření tak bylo chováno 219 705 kusů skotu, což je 15,5 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu zvýšeny o 0,2 %, přestože v polovině krajů byl zaznamenán ve stavech skotu úbytek. K rozšíření chovu skotu došlo v Jihočeském (+519 kusů), Královéhradeckém (+3 349), Jihomoravském (+847), Olomouckém (+54), Zlínském (+984) a Moravskoslezském kraji (+1 785). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá tendence se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat, ale teprve od roku 2014 je zaznamenán výraznější vzestupný trend, který se zastavil v letošním roce. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu 40 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu mírně zvýšil, a to o 191  kusů, v celé České republice byl zaznamenán nárůst o 3 196 kusů. Nižší stavy krav jsou evidovány ve Středočeském, Libereckém a Moravskoslezském kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření snížily o 4 616 kusů tj. o 1,5 %. V celé republice byl chov prasat omezen o 0,8 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat v Ústeckém kraji, a to téměř o dvě pětiny. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 312 203 kusů prasat, což je 20,2 % z celkových stavů České republiky. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,8 %, takže celkem bylo chováno 18 019 kusů.

Snížení početních stavů bylo v Kraji Vysočina zaznamenáno i v chovu ovcí. Počet chovaných ovcí byl proti roku 2018 nižší 1 052 kusů (-7,2 %). K 1. 4. 2019 bylo chováno 13 648 ovcí, což představuje 6,4 % z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 30 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu chovatelé v kraji ošetřovali 2 693 koz (včetně kozlů), jejich stavy se tak meziročně snížily o 308 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o podíl 9,9 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském, Libereckém a Jihočeském kraji, čtvrté místo patří Kraji Vysočina.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2019 v Kraji Vysočina 1 760 zvířat a proti minulému soupisu se rozšířilo o 92 kusů. Jedná se o třetí nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (8 190 kusů) a Jihočeském kraji (4 861 kusů). Mírně se snížil počet koní v Libereckém a Olomouckém kraji, ve všech ostatních krajích koní přibylo.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily téměř o dvě třetiny. V chovech se tak nacházelo 397 488 kusů drůbeže, což představuje pouze 2,6 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (94 %). Počet slepic se meziročně zvýšil o 8 188 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 61 529 slepic.

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina

Stavy hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 podle krajů
 

Vývoj početních stavů skotu a prasat v Kraji Vysočina

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2019

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2019

Chov ovcí a koz podle krajů k 1. 4. 2019

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081