Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 248,6 250,8 255,0 256,3 256,4
v tom:
  zaměstnaní 236,8 242,9 248,1 251,9 252,9
  nezaměstnaní 11,7 8,0 6,9 4,4 3,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 184,6 181,7 176,4 174,5 174,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,7 3,2 2,7 1,7 1,4

Grafy, kartogramy

Metodika