Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 247,8 253,5 252,6 248,6 250,8
v tom:
  zaměstnaní 232,1 236,4 238,5 236,8 242,9
  nezaměstnaní 15,8 17,1 14,1 11,7 8,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 188,4 181,6 181,5 184,6 181,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,4 6,7 5,6 4,7 3,2

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2016
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2014
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2016
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika