Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 255,0 256,3 256,4 255,7 250,2
v tom:
  zaměstnaní 248,1 251,9 252,9 250,1 244,9
  nezaměstnaní 6,9 4,4 3,6 5,7 5,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 176,4 174,5 174,2 174,8 178,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,7 1,7 1,4 2,2 2,1

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2021
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2020
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2021
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2020
  • Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2021
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika