Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 249,4 247,8 253,5 252,6 248,6
v tom:
  zaměstnaní 233,3 232,1 236,4 238,5 236,8
  nezaměstnaní 16,1 15,8 17,1 14,1 11,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 187,5 188,4 181,6 181,5 184,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2014
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015
   (mezikrajové srovnání)
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015
   (mezikrajové a meziokresní srovnání)
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika