Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 250,8 255,0 256,3 256,4 255,7
v tom:
  zaměstnaní 242,9 248,1 251,9 252,9 250,1
  nezaměstnaní 8,0 6,9 4,4 3,6 5,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 181,7 176,4 174,5 174,2 174,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,2 2,7 1,7 1,4 2,2

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2020
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2020
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2017
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika