Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 252,6 248,6 250,8 255,0 256,3
v tom:
  zaměstnaní 238,5 236,8 242,9 248,1 251,9
  nezaměstnaní 14,1 11,7 8,0 6,9 4,4
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 181,5 184,6 181,7 176,4 174,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,6 4,7 3,2 2,7 1,7

Grafy, kartogramy

Metodika