Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 253,5 252,6 248,6 250,8 255,0
v tom:
  zaměstnaní 236,4 238,5 236,8 242,9 248,1
  nezaměstnaní 17,1 14,1 11,7 8,0 6,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 181,6 181,5 184,6 181,7 176,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,7 5,6 4,7 3,2 2,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2017
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2016
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Kraji Vysočina k 31. 12. 2015
  • Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2017
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2017
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika