Kultura 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Veřejné knihovny vč. poboček 603 602 614 605 605
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
44 47 44 43 42
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
18 18 20 20 24