Kultura 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Veřejné knihovny vč. poboček 602 605 602 603 602
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
46 46 45 44 47
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
20 20 19 18 18