Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 902 19 736 21 577 22 906 21 977
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
18 651 19 076 21 044 22 465 19 932
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
251 660 533 442 2 044

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Kraji Vysočina
    • Vývoj výdajů místních rozpočtů v Kraji Vysočina
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace