Územní rozpočty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 577 22 906 21 977 23 893 27 214
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 044 22 465 19 932 22 212 26 562
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
533 442 2 044 1 681 652

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Kraji Vysočina
    • Výdaje místních rozpočtů v Kraji Vysočina
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Kraji Vysočina
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace