Ministerstvo zemědělství

 

http://eagri.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zpráva o stavu zemědělství (zelená zpráva)
roční
únor (r + 2)
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-zemedelstvi/
k dispozici od roku 2004
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Zemědělství
roční
červenec
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/publikace-zemedelstvi/
k dispozici od roku 2002
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Ročenka ekologického zemědělství
roční
listopad
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/rocenky/
k dispozici od roku 2012
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Statistická šetření ekologického zemědělství
roční
nepravidelný
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/ekologicke-zemedelstvi/
k dispozici od roku 2012

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství
roční
říjen
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/zprava-o-stavu-lesa-a-lesniho/

k dispozici od roku 1995

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Zpráva o stavu vodního hospodářství (modrá zpráva)
roční
říjen
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/vyrocni-a-hodnotici-zpravy/zpravy-o-stavu-vodniho-hospodarstvi/?pos=0
k dispozici od roku 1998

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
 


Poznámka:

Panorama potravinářského průmyslu
roční
prosinec
ČR, kraje
http://eagri.cz/public/web/mze/vyhledavani/index$41111.html?query=Panorama+potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9ho+pr%C5%AFmyslu&segments=eagri.mze%2Ceagri.cpi%2Ceagri.ukzuz%2Ceagri.vinarsky_zakon&custFieldSub_atype=1&sort=&prev=10&page=1
k dispozici od roku 2005

 

Výstupy státní statistické služby

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:


Ediční plán výsledků statistických zjišťování Ministerstva zemědělství
roční
únor

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/
k dispozici od roku 2012

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Nákup ovoce a zeleniny pro zpracování a výroba výrobků z ovoce a zeleniny
roční
červenec
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/ovoce-a-zelenina/
k dispozici od roku 1995

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Výroba průmyslových hnojiv
roční
prosinec
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/krmiva/
k dispozici od roku 2005

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Nákup, zásoby, ceny a prodej drůbeže
měsíční
30. den po sledovaném období
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/drubez/
k dispozici od roku 2011

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Přímý nákup mléka od producentů v ČR
měsíční
30. den po sledovaném období
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/mleko/
k dispozici od roku 2009

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Nákup a užití mléka mlékárnami
měsíční
30. den po sledovaném období
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/mleko/
k dispozici od roku 2009

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských
výrobků dle příslušného právního předpisu ES

roční
květen
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/mleko/
k dispozici od roku 2010

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech
čtvrtletní

60. den po sledovaném období
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/statistika/obiloviny/
k dispozici od roku 2009

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:

Statistika lesního hospodářství (Roční výkaz o hospodaření v lesích)
roční
únor
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/lesy/lesnictvi/resortni/

k dispozici od roku 1998

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

 

Statistiky v oblasti myslivosti (Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře)
roční
říjen
ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/statistika/
k dispozici od roku 2001