Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) je šetřením sledujícím hospodaření domácností. Nezastupitelné informace o odlišnostech v peněžních příjmech, vydáních a spotřebě v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů (např. o pohybu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů. Zpracované údaje ze šetření slouží jako významný podklad pro sociální a ekonomický výzkum a pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Rozsah výběrového souboru je pevně stanoven. Výběr domácností pro rok 2019 se na Vysočině skládá ze souboru 114 domácností vyšetřených při SRÚ 2018 a 112 domácností vyšetřených při SILC 2018.

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti, doplněné dále údaji o složení domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do deníku po dobu dvakrát čtyři týdny. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za posledních 12 měsíců. Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou vyplácenou na základě dohody o provedení práce.

Krajský garant rodinných účtů za Kraj Vysočina:

Jana Láníková, DiS.

Telefon: 567 109 068

E-mail:
jana.lanikova@czso.cz