Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2021 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,3 tis. domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Vzhledem k nepříznivé situaci způsobené epidemií Covid-19 není možné šetření provést běžným způsobem. Kontaktování mezi tazatelem a vybranou domácností proběhne pomocí telefonní nebo emailové komunikace, na které tazatel/ka poskytne domácnosti podrobnější informace o šetření a domluví si vhodný termín a způsob rozhovoru za přísného dodržení všech hygienických pravidel.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2021. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

V Kraji Vysočina tazatelé navštíví v níže uvedených obcích 588 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 358 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Okres Havlíčkův Brod (118 domácností): Havlíčkův Brod, Čečkovice, Dolní Krupá, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Oudoleň, Podmoky, Přibyslav, Rozsochatec, Sázavka a Světlá nad Sázavou.

Okres Jihlava (135 domácností): Jihlava, Brtnice, Dolní Cerekev, Dušejov, Krahulčí, Luka nad Jihlavou, Pavlov, Polná a Velký Beranov.

Okres Pelhřimov (88 domácností): Pelhřimov, Božejov, Hojovice, Horní Cerekev, Horní Ves, Humpolec, Litohošť, Pacov, Vyskytná a Žirovnice.

Okres Třebíč (125 domácností): Třebíč, Hartvíkovice, Hodov, Hrotovice, Jemnice, Moravské Budějovice, Opatov, Předín, Slavíkovice, Sudice, Svatoslav a Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Okres Žďár nad Sázavou (122 domácností): Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Heřmanice, Jimramov, Krásněves, Měřín, Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Oslavice,  Sirákov, Skřinářov, Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Vídeň.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření EU-SILC:

Bc. Jana Daněčková

Mobil: 731 622 004

E-mail: jana.daneckova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Jihlava
tel.: 567 109 081
infoservisvys@czso.cz