Výběrové šetření Životní podmínky SILC

 

Český statistický úřad organizuje každoročně výběrové šetření s názvem Životní podmínky, ve kterém se tazatelé dotazují vzorku náhodně vybraných domácností na otázky týkající se bydlení, pracovní aktivity, životní úrovně a na jejich názory ohledně životních podmínek. Zjišťování se stejným obsahem probíhá i v dalších 33 evropských zemích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci jejich obyvatel.

V letošním roce toto šetření proběhne v období od 2. února do 26. května 2019, a to celkem v 11 452 bytech po celé ČR. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Zjišťování se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku. Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu. Letošní modul je zaměřen na téma sociálního a materiálového znevýhodnění mezi generacemi.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2019, a které jim vydá Krajská správa ČSÚ. Průkaz tazatele je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do zpracování dat nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Údaje ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických úhrnů.

O konání tohoto šetření jsou informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

V Kraji Vysočina tazatelé navštíví v níže uvedených obcích 581 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 351 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Okres Havlíčkův Brod (101 domácností): Havlíčkův Brod, Čečkovice, Dolní Město, Herálec, Chotěboř, Jeřišno, Ledeč nad Sázavou, Oudoleň, Přibyslav, Sázavka a Světlá nad Sázavou

Okres Jihlava (136 domácností): Jihlava, Batelov, Brtnice, Dolní Cerekev, Krahulčí, Luka nad Jihlavou, Mrákotín, Otín, Polná, Rantířov a Velký Beranov

Okres Pelhřimov (98 domácností): Pelhřimov, Hojovice, Horní Ves, Humpolec, Lukavec, Obrataň, Pacov, Včelnička a Vyskytná.

Okres Třebíč (124 domácností): Třebíč, Dědice, Hodov, Horní Heřmanice, Hrotovice, Jemnice, Moravské Budějovice, Opatov, Předín, Sudice a Želetava

Okres Žďár nad Sázavou (122 domácností): Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Chlumětín, Jimramov, Krásněves, Lísek, Nové Město na Moravě, Oslavice, Osová Bitýška, Sirákov, Velká Bíteš, Velké Janovice, Velké Meziříčí a Vídeň

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření EU SILC:

Bc. Jana Daněčková

Mobil: 731 622 004

E-mail: jana.daneckova@czso.cz