Výběrové šetření Životní podmínky SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření o životních podmínkách domácností EU-SILC 2017 (Životní podmínky 2017), které je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) a navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Prostřednictvím tohoto zjišťování jsou k dispozici dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Zjišťování údajů probíhá formou osobního rozhovoru respondenta s tazatelem, který zjištěné údaje zaznamenává do připravených dotazníků – ty mají jednak papírovou a od roku 2008 také elektronickou podobu. Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu. Ten letošní je zaměřen na zdraví dětí, finanční zátěž celé rodiny za zdravotní péči a léky a na zadluženost domácností.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Tazatelé se při oslovení vybrané domácnosti prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Zároveň jsou o konání tohoto šetření informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

V Kraji Vysočina tazatelé navštíví v níže uvedených obcích 565 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 335 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Okres Havlíčkův Brod (95 domácností): Havlíčkův Brod, Dolní Město, Golčův Jeníkov, Herálec, Chotěboř, Jeřišno, Krucemburk, Ledeč nad Sázavou, Pohled, Světlá nad Sázavou a Úsobí

Okres Jihlava (138 domácností): Jihlava, Batelov, Brtnice, Černíč, Kostelec, Krahulčí, Luka nad Jihlavou, Mrákotín, Otín, Rantířov, Telč a Velký Beranov

Okres Pelhřimov (88 domácností): Pelhřimov, Humpolec, Lukavec, Obrataň, Včelnička, OlešnáPacov

Okres Třebíč (116 domácností): Třebíč, Dědice, Dukovany, Heraltice, Hodov, Horní Heřmanice, Jemnice, Moravské Budějovice, Okříšky, Rohy, Studenec a Želetava

Okres Žďár nad Sázavou (128 domácností): Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Hamry nad Sázavou, Chlumětín, Lísek, Měřín, Nové Město na Moravě, Osová Bitýška, Rozsochy, Uhřínov, Velká Bíteš, Velká Losenice           a Velké Janovice

Další informace o organizaci šetření a oprávněnost tazatele k provedení šetření lze zjistit u pracovníka ČSÚ pověřeného řízením tohoto šetření v Kraji Vysočina nebo na internetových stránkách:

 

Bc. Jana Daněčková

Mobil: 731 622 004

E-mail: jana.daneckova@czso.cz