Organizační struktura

 

  (platná od 1. prosince 2018)

Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě


     Oddělení informačních služeb

     Oddělení terénních zjišťování

     Oddělení Sčítání lidu, domů a bytů