Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2020

 

V loňském roce bylo v Kraji Vysočina poraženo celkem 51 806 kusů skotu, což je o 586 kusů méně než v roce 2019 (index 98,9 %). V mezikrajském srovnání se jedná o druhý nejvyšší počet poražených kusů skotu. Průměrná živá hmotnost jednoho poraženého kusu skotu činila 583,5 kg a oproti stejnému období loňského roku poklesla o 4,5 kg (index 99,2 %). Pokles, a to o 7 % (tj. o 15 tis. ks) byl zaznamenán u porážek prasat (bez prasnic a kanců). Celkem bylo v roce 2020 na Vysočině poraženo 200 469 kusů prasat s průměrnou hmotností 114,5 kg.

Kraj Vysočina i v roce 2020 patřil v České republice mezi významné producenty masa (v jatečné hmotnosti - bez drůbežího). Na celorepublikové produkci masa se kraj podílí 12,7 %, jedná se o třetí pozici v rámci krajů ČR. Více masa bylo vyprodukováno pouze v Jihočeském a Středočeském kraji.

Vepřového masa podniky dodaly na trh 20 081 tun, což bylo o 6,6 % méně než v roce 2019 a je to páté nejvyšší množství v republice. Na celkové produkci masa v Kraji Vysočina se vepřové maso podílí 55,7 %.

V loňském roce byla Vysočina po Pardubickém kraji největším výrobcem masa hovězího a telecího, kterého bylo vyprodukováno 16 066 tun, což představuje meziročně jen nepatrný nárůst o 0,7 %. Podíl z celkové výroby masa představuje přes 44,4 %.

Masa skopového bylo vyrobeno 11 tun, proti předchozímu roku to je o dvacet osm procent méně. Na produkci tohoto druhu masa v České republice se Vysočina podílí téměř sedmi procenty.

Porážky hospodářských zvířat v Kraji Vysočina

Výroba masa v jatečné hmotnosti v krajích České republiky v roce 2020

Počet porážek a průměrná živá hmotnost skotu v roce 2020

Výroba hovězího a vepřového masa v Kraji Vysočina


 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Porážky hospodářských zvířat a produkce masa v Kraji Vysočina v roce 2020 (pdf)
  • Porážky hospodářských zvířat a výroba masa v roce 2020 (tabulky)
  • Podrobné informace naleznete v publikaci: