Na Vysočině jsou nadále největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice

 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2021 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat. Snížily se počty ovcí, koz a koní.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 438 kusů, tj. o -0,2 %. K datu šetření tak bylo chováno 218 203 kusů skotu, což je 15,5 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu zvýšeny o 0,2 % a to i přes to, že v pěti krajích byl zaznamenán ve stavech skotu úbytek. K rozšíření chovu skotu došlo hlavně v kraji Jihočeském (+1 574kusů), Královéhradeckém (+1 741) a Jihomoravském (+1 445). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá tendence se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán výraznější vzestupný trend, který se zastavil v roce 2017. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu 40 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu mírně snížil, a to o 202 kusů, v celé České republice byl však zaznamenán nárůst o 7 kusů. Nižší stavy krav jsou evidovány ještě v Plzeňském, Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření zvýšily o 8 128 kusů, tj. o 2,5 %. V celé republice byl chov prasat rozšířen o 1,3 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat v Královéhradeckém kraji, a to téměř o jednu čtvrtinu. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 327 183 kusů prasat, což je 21,5 % z celkových stavů České republiky. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,8 %, takže celkem bylo chováno 18 851 kusů.

Snížení početních stavů bylo v Kraji Vysočina zaznamenáno i v chovu ovcí. Počet chovaných ovcí byl proti roku 2020 nižší o 1 713 kusů (-12,5 %). K 1. 4. 2021 bylo chováno 11 940 ovcí, což představuje 6,5 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno více než 27 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 408 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně snížily o 361 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,5 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském a Jihočeském kraji, následují kraje Vysočina a Liberecký.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2021 v Kraji Vysočina 1 625 zvířat a proti minulému soupisu se zmenšilo o 265 kusů. Jedná se o pátý nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (7 371 kusů) a Jihočeském kraji (4 547 kusů). Počet koní se snížil ve všech krajích, v rámci České republiky jich ubylo 4 874, což je téměř jedna osmina.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina zvýšily téměř o polovinu. V chovech se tak nacházelo 579 504 kusů drůbeže, což představuje pouze 2,4 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (96,5 %). Počet slepic se meziročně zvýšil o 4 758 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 65 756 slepic.

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina
 

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 podle krajů

 

Početní stavy skotu a prasat v Kraji Vysočina

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2021

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2021

Chov ovcí a koz podle krajů k 1. 4. 2021

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Na Vysočině jsou nadále největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice (pdf)
  • Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 - mezikrajské srovnání, Kraj Vysočina (tabulky)
  • Podrobné informace: