Soupis hospodářských zvířat v Kraji Vysočina k 1. dubnu 2022

 

Po meziročním poklesu počtu prasat jsou jejich chovy na Vysočině druhé největší v republice. Chovy skotu meziročně vzrostly a jsou mezi kraji těsně také druhé největší. Snížily se stavy drůbeže a koz, vyšší byly naopak evidovány počty ovcí a koní. Intenzita chovu skotu a prasat, vyjádřená počtem zvířat na hektar zemědělské, resp. orné půdy, zůstává na Vysočině nejvyšší ze všech krajů.

Soupis hospodářských zvířat, provedený k 1. dubnu 2022, sice vykázal meziroční pokles v počtu prasat chovaných na Vysočině o 19 509 kusů, tj. o 6 %, přesto jsou vysočinské chovy prasat v rámci republiky druhé největší po Středočeském kraji včetně Prahy. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 307 674 kusů prasat, což je 21,5 % z celkových stavů České republiky. Redukce chovu prasat byla vykázána i v součtu za celou republiku, a to o více než 85 tisíc kusů (5,6 %). Nejvíce se snížily stavy prasat v Ústeckém kraji (o 26 774 kusů), dále u nás na Vysočině a také v Jihomoravském kraji (o 17 519 kusů). Podíl prasnic ve stádu prasat na Vysočině činil 5,6 %, chováno jich bylo 17 170 kusů, meziročně méně o 8,9 %.

K 1. dubnu 2022 bylo na Vysočině chováno 224 657 kusů skotu, což je 15,8 % republikového stáda. Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně zvýšily o 6 454 kusů, tj. o 3 %, čímž náš kraj nejvýrazněji ze všech krajů přispěl ke zvýšení stavu skotu v rámci celé ČR o 14 824 kusů, tj. o 1,1 %. K významnému rozšíření chovu skotu dále došlo v kraji Jihočeském (o 3 208 kusů), Středočeském vč. hlavního města Prahy (o 2 943 kusů) a Jihomoravském (o 1 538). Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji (224 696 kusů), Kraj Vysočina figuruje na druhé pozici pomyslného regionálního žebříčku, chová se zde o pouhých 39 kusů skotu méně. Podíl krav představuje v Kraji Vysočina 38,9 % z celkového stáda skotu. Počet chovaných krav (87 477 kusů) se od předchozího soupisu nepatrně zvýšil, o pouhých 26 kusů.

Zvýšení početních stavů bylo v Kraji Vysočina zaznamenáno také v chovu ovcí. Počet chovaných ovcí byl proti roku 2021 vyšší o 408 kusů (3,4 %). K 1. dubnu 2022 bylo chováno 12 348 ovcí, což představuje 7,1 % z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno více než 26 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 284 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně snížily o 124 kusů. Jedná se o 9,3 % podíl z celkového chovu v republice. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány v Praze a Středočeském kraji (4 221 kusů) a v Jihočeském kraji (2 389 kusů), přes 2 tisíce koz se ještě chová v Kraji Vysočina, Libereckém a Jihomoravském.

Stádo koní tvořilo k 1. dubnu 2022 v Kraji Vysočina 1 812 zvířat a proti minulému soupisu se zvětšilo o 187 kusů. Jedná se o čtvrtý nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme v Praze a Středočeském kraji (8 162 kusů) a v kraji Jihočeském (4 993 kusů). Počet koní se meziročně zvýšil ve všech krajích, v rámci České republiky jich přibylo 3 874 kusů na celkový počet 37 087 koní.

Oproti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily o pětinu. V chovech se nacházelo 462 346 kusů drůbeže, což představuje pouze 2 % z drůbeže chované v České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (96,4 %). Počet slepic se meziročně zvýšil o 22 662 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 88 418 slepic.

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2022 podle krajů

Početní stavy skotu a prasat k 1.4. v Kraji Vysočina

Chov skotu podle krajů k 1. 4. 2022

Chov prasat podle krajů k 1. 4. 2022

Chov ovcí a koz podle krajů k 1. 4. 2022

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Soupis hospodářských zvířat v Kraji Vysočina k 1. dubnu 2022 (pdf)
  • Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2022 - Kraj Vysočina, mezikrajské srovnání (tabulky)
  • Podrobné informace: