Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 15 411,4 15 662,5 15 585,4 16 124,3 15 850,1
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 2 747,2 2 671,5 2 759,9 2 855,0 2 696,7
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 438,1 1 446,8 1 511,8 1 618,3 1 437,3
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
3 570,1 3 471,5 3 436,9 3 767,7 3 144,3
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
10 575,0 9 848,8 10 159,7 11 405,5 9 136,6