Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2023

 

Podle zpřesněných odhadů k 15. srpnu 2023 bude sklizeň základních obilovin v Kraji Vysočina v porovnání s loňskou sklizní až o 58 tis. tun (-7,4 %) nižší. Propad sklizně se očekává u všech jednotlivých druhů základních obilovin, až na ječmen ozimý. Ve sklizni brambor (mimo raných a sadbových) se projeví meziročně skoro o čtvrtinu nižší očekávaný hektarový výnos, sklidí se jich 138 tis. tun, o 42 tis. tun (-23,3 %) méně než v roce 2022. Řepky se dle odhadů naopak sklidí o 9 tis. tun (+7,2%) více.

Podle odhadů provedených k 15. srpnu 2023 lze v Kraji Vysočina očekávat, že letošní sklizeň základních obilovin bude v porovnání se skutečností loňského roku nižší, a to až o 58 tis. tun (-7,4 %). U pšenice ozimé, na největší osevní ploše (74 344 hektarů) pěstované obilovině, se sice očekává propad sklizně o necelých 11 tis. tun (-2,4 %), ale už u druhé nejčastěji seté obiloviny - ječmene jarního - se předpokládá propad sklizně až o čtvrtinu, konkrétně o 34 tis. tun (-22,3 %). U ječmene jarního je totiž předpokládán meziročně o 4,3 % nižší výnos z 1 ha a navíc byl vyset na ploše o 9,3 % menší. Propad sklizně se na Vysočině očekává u všech jednotlivých druhů základních obilovin, až na ječmen ozimý.

Řepky bude na Vysočině vyprodukováno o 9 tisíc tun (tj. +7,2 %) více než loni, kdy sklizeň překonala předešlou sklizeň řepky o pětinu. Tento výsledek je ovlivněn zejména o 9,7 % větší výměrou osevní plochy. Celkem bude sklizeno bezmála 137 tisíc tun této olejniny.

Brambor ostatních (tzn. brambor mimo raných a sadbových) bude sklizeno téměř 138 tisíc tun. Proti předchozímu roku je to ale téměř o čtvrtinu méně, což je způsobeno zejména nižším hektarovým výnosem, který se na Vysočině předpokládá na úrovni celorepublikového průměru 25,81 tun. I tak očekávaná sklizeň brambor na Vysočině bude představovat přibližně 30 % celorepublikové sklizně a v mezikrajském srovnání bude nejvyšší.

Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem

Porovnání osevních ploch, hektarových výnosů a sklizní vybraných plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem v % (rok 2022=100%)

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Odhady výnosů a sklizní zemědělských plodin v Kraji Vysočina k 15. srpnu 2023 (pdf)
  • Porovnání výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Kraji Vysočina s předchozím rokem (tabulka)
  • Podrobné údaje: