Soupis hospodářských zvířat - 2022

 
Kód: 270142-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@czso.cz

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ.
Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. Odkaz [nové okno]
   
 
Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Vývoj stavů hospodářských zvířat v letech 1993 až 2022 – ČR Excel PDF
Tab. 2 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 a 1. dubnu 2022 – ČR vybrané skupiny zvířat Excel PDF
Tab. 3 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2022 podle krajů Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 a 1. dubnu 2022 ČR Excel PDF
Tab. 4 Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 a 1. dubnu 2022 ČR – pokračování Excel PDF

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 a 1. dubnu 2022 podle krajů
Tab. 5 Skot Excel PDF
Tab. 6 Krávy Excel PDF
Tab. 7 Prasata Excel PDF
Tab. 8 Prasnice Excel PDF
Tab. 9 Ovce Excel PDF
Tab. 10 Kozy Excel PDF
Tab. 11 Drůbež Excel PDF
Tab. 12 Slepice Excel PDF

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2021 a 1. dubnu 2022 v krajích
Tab. 13 Praha + Středočeský kraj Excel PDF
Tab. 14 Jihočeský kraj Excel PDF
Tab. 15 Plzeňský kraj Excel PDF
Tab. 16 Karlovarský kraj Excel PDF
Tab. 17 Ústecký kraj Excel PDF
Tab. 18 Liberecký kraj Excel PDF
Tab. 19 Královéhradecký kraj Excel PDF
Tab. 20 Pardubický kraj Excel PDF
Tab. 21 Vysočina Excel PDF
Tab. 22 Jihomoravský kraj Excel PDF
Tab. 23 Olomoucký kraj Excel PDF
Tab. 24 Zlínský kraj Excel PDF
Tab. 25 Moravskoslezský kraj Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Stavy skotu a krav k 1. 4. 2022 Excel PDF
Graf 2 Vývoj stavu hospodářských zvířat v ČR v letech 1991– 2022 Excel PDF
Graf 3 Vývoj stavů drůbeže a slepic v ČR v letech 2001– 2022 Excel PDF
Graf 4 Struktura stavů skotu k 1. 4. 2022 v ČR Excel PDF
Graf 5 Struktura stavů prasat k 1. 4. 2022 v ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.