Služby - 2. čtvrtletí 2018

Nejvíce rostly tržby v dopravě a skladování

08.08.2018
Kód: 180030-18
 

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 2,6 %, bez očištění o 3,1 %.


Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 0,2 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly pouze sekce ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 2,6 %. Nejvýrazněji rostla sekce dopravy a skladování následována sekcí informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 3,1 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 6,6 %. Dvouciferný růst tržeb vykázala vodní doprava (o 21,1 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 10,9 %). Tržby rostly také pozemní a potrubní dopravě (o 4,2 %), letecké dopravě (o 3,2 %) a poštovním a kurýrním činnostem (o 2,9 %);

-        v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,1 %. Ve stravování a pohostinství vzrostly tržby o 2,6 %, naopak v ubytování tržby poklesly o 2,2 %;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,7 %. Nejvyšší růst tržeb vykázaly informační činnosti (o 8,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Tržby vzrostly i činnostem v oblasti informačních technologií (o 6,4 %), tvorbě programů a vysílání (o 5,4 %), vydavatelským činnostem (o 2,6 %) a telekomunikačním činnostem (o 0,6 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 8,5 %;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,4 %. Pokles zaznamenaly jak tržby v objemově významnějším pronájmu nemovitostí (o 1,7 %), tak také tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 0,1 %);

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 0,8 %. V této sekci rostly tržby nejvíce ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 4,6 %), kam se řadí například překladatelské či fotografické služby, ale také zprostředkovatelské činnosti, designerské služby nebo činnosti stavebního dozoru. Vyšších tržeb dosáhly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 3,9 %) a právní a účetnické činnosti (o 2,3 %). Naopak meziroční pokles tržeb vykázaly reklamní agentury a průzkum trhu (o 4,0 %) a architektonické a inženýrské činnosti (o 0,4 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 2,2 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,7 %). Vyšších tržeb dosáhly také cestovní agentury (o 4,9 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 2,9 %) a agentury práce (o 1,2 %). V ostatních odvětvích této sekce tržby meziročně klesaly, nejvýrazněji pak bezpečnostním a pátracím agenturám (o 6,1 %). Nižší tržby zaznamenaly také činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,6 %).

 

Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 2. čtvrtletí 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2018 budou známy v červnu 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail:
marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2018
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2018
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2018

 

  • cslu080818.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz