Služby - 1. čtvrtletí 2018

Nejvíce rostly tržby za informační a komunikační činnosti

10.05.2018
Kód: 180030-18
 

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 3,4 %, bez očištění o 2,3 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,2 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě činností v oblasti nemovitostí.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 3,4 %. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností následována sekcí dopravy a skladování.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 2,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 3,6 %. Nejvíce vzrostly tržby ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (o 6,8 %). Růst tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 3,2 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 2,9 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 2,0 %). Naopak v letecké dopravě se tržby snížily o 7,1 %;

-        v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,7 %. V ubytování vzrostly tržby o 2,6 % a ve stravování a pohostinství o 1,4 %;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 4,9 %. Především vzrostly tržby informačním činnostem (o 7,1 %), telekomunikačním činnostem (o 5,5 %) a činnostem v oblasti informačních technologií (o 5,0 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 4,4 %) a tvorbě programů a vysílání (o 3,2 %). Pokles tržeb o 1,7 % vykázal tzv. filmový a hudební průmysl;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,5 %. Pokles zapříčinilo především snížení tržeb v objemově významnějším pronájmu nemovitostí o 2,1 %. V realitních kancelářích tržby naopak vzrostly o 0,9 %;

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 0,8 %. V této sekci rostly tržby především ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 5,4 %), kam se řadí například překladatelské či fotografické služby, ale také zprostředkovatelské činnosti nebo činnosti stavebního dozoru. Navýšení tržeb dosáhlo také objemově nejvýznamnější odvětví architektonických a inženýrských činností (o 1,9 %) a také odvětví právních a účetnických činností (o 1,5 %). Tržby se naopak meziročně snížily reklamním agenturám a průzkumu trhu (o 4,6 %) a také činnostem vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,8 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 0,7 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil u cestovních agentur (o 6,1 %), které se po propadu v minulém čtvrtletí opět vrátily k meziročnímu růstu. Vyšších tržeb dosáhly také pronájem a operativní leasing (o 3,6 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 1,8 %). V ostatních odvětvích této sekce již tržby meziročně klesaly, nejvýrazněji pak agenturám práce (o 4,2 %), které tak navázaly na pokles z posledního čtvrtletí loňského roku. Nižší tržby zaznamenaly také činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,4 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,3 %).

* * *

Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2018 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 jsou nově poměřovány k průměru roku 2015, došlo i k použití váhového schématu roku 2015.
V souvislosti s přechodem na nové základní období byla provedena i revize roku 2017.

_______________________
Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 1. čtvrtletí 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2018 budou známy v červnu 2019
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail:
marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2018
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2018
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2018

 

  • cslu051018.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
  • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz