Služby - 2. čtvrtletí 2019

Nejvyšší růst tržeb opět v informačních a komunikačních činnostech

08.08.2019
Kód: 180030-19
 

Ve 2. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, bez očištění o 0,9 %. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně stagnovaly.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy stagnovaly.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 1,4 %. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,9 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

 • na poklesu tržeb dopravy a skladování o 1,4 % se podílela všechna odvětví s výjimkou poštovních a kurýrních činností (růst o 10,4 %). Největší pokles tržeb vykázalo skladování a vedlejší činnosti, a to o 3,9 %. Pokles tržeb se nevyhnul ani vodní dopravě (o 1,5 %), pozemní a potrubní dopravě (o 0,7 %) a letecké dopravě (o 0,2 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 1,9 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,6 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,1 %;
 • růst tržeb informačních a komunikačních činností o 7,1 % byl ovlivněn zvýšením tržeb informačních činností (o 28,8 %), které zahrnují např. činnosti související s webovými portály, zpracováním dat a hostingem. Dvouciferným tempem rostly také tržby tvorbě programů a vysílání (o 11,6 %) a vydavatelským činnostem (o 10,6 %). Vyšší tržby dále vykázaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 4,4 %), telekomunikační činnosti (o 4,1 %) a tzv. hudební a filmový průmysl (o 0,4 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,3 %. Tržby v pronájmu nemovitostí stagnovaly. Pokles tržeb zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 5,8 %);
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 0,7 %. Na růstu se nejvíce podílely činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,0 %) a právní a účetnické činnosti (o 3,1 %). Rostoucí tržby vykázaly i reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,7 %). Klesajícími odvětvími v této sekci byly architektonické a inženýrské činnosti (o 2,0 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 1,3 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 2,0 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly cestovní agentury (o 7,0 %) a agentury práce (o 5,6 %). Nižší tržby vykázaly také bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,0 %). Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,8 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 0,7 %).

_________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 2. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou známy v červnu 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 7. 2019
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2019
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2019

 

 • cslu080819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Nejvíc rostly informační a komunikační činnosti
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz