Služby - 2. čtvrtletí 2011

Tržby za ubytování rostly, za stravovací služby nikoliv

05.08.2011
Kód: r-9001-11
 
Ve 2. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 1,0 %. Meziročně bez očištění i po očištění o vliv pracovních dní se tržby shodně snížily o 0,7 %. Největší snížení tržeb zaznamenaly profesní, vědecké a technické činnosti.


* * *

Ve 2. čtvrtletí poklesly sezónně očištěné tržby ve službách 1) reálně mezičtvrtletně o 1,0 %. Meziročně bez očištění i po očištění o vliv pracovních dní se tržby shodně snížily o 0,7 % (2. čtvrtletí roku 2010 a 2011 mělo stejný počet pracovních dní). Největší snížení tržeb zaznamenaly profesní, vědecké a technické činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
 • v dopravě a skladování pokračoval růst tržeb, který započal v 1. čtvrtletí 2010. K celkovému růstu tržeb dopravy a skladování o 0,8 % přispěla zejména pozemní a potrubní doprava (růst tržeb o 2,6 %) a poštovní a kurýrní činnosti (růst tržeb o 3,8 %). Nižší tržby byly zaznamenány u skladování a vedlejších činností v dopravě (o 1,7 %), letecké dopravy (o 0,6 %) a vodní dopravy (o 29,4 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily, tentokrát o 2,5 %. Zvýšení bylo ovlivněno zejména vývojem v ubytování. Tržby zde vzrostly o 8,9 %, což je nejvyšší růst od 1. čtvrtletí 2006. Ve stravování a pohostinství se naopak tržby snížily, a to o 1,1 %;
 • tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 1,7 %. Nejvíce poklesly tržby vydavatelským činnostem (o 9,5 %). Nižší tržby byly zaznamenány také u tzv. filmového a hudebního průmyslu (o 7,9 %), informačních činností (o 7,3 %), tvorby programů a vysílání (o 6,0 %) a telekomunikačních činností (o 4,7 %). Tržby vzrostly pouze činnostem v oblasti informačních technologií (o 8,6 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení, obnovování dat po zhroucení systému a poradenství v oblasti informačních technologií;
 • tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 3,9 %, zejména vlivem realitních kanceláří (pokles o 7,5 %). Tržby za objemově významnější pronájem nemovitostí se snížily o 2,1 %;
 • na poklesu tržeb v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) o 5,7 % se podílely všechny skupiny. Dvouciferný pokles zaznamenaly činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 15,1 %) a reklamní činnosti (o 10,6 %). Ve skupině ostatních profesních, vědeckých a technických činností, kam patří zejména fotografické, tlumočnické a návrhářské služby, se tržby snížily o 5,2 %. V objemově nejvýznamnějších architektonických a inženýrských službách poklesly tržby o 1,3 %.
 • tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 4,7 %. Největší vliv na tento vývoj měl pokračující vzestup tržeb pracovních agentur (o 24,4 %) a administrativních a kancelářských činností (o 8,3 %). Nad loňskou úroveň se dostaly ještě tržby pronájmu a operativního leasingu (o 0,9 %), bezpečnostních agentur (o 2,3 %) a činností souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 1,0 %). Pokles zaznamenaly pouze cestovní agentury a kanceláře (o 1,2 %) .
Metodická poznámka :
  1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
  2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
  3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Marie Boušková, tel. 274052935, e -mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2011
Termín ukončení zpracování: 1.8. 2011
Navazující publikace: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ).
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Data za 2.čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.

Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2011 • cslu080511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz