Služby - 2. čtvrtletí 2015

Ve většině odvětví služeb tržby rostly

07.08.2015
Kód: 180030-15
 

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrletně stagnovaly. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 2,2 %, stejně jako bez očištění. Na růstu se podílela všechna odvětví s výjimkou dopravy a skladování. 

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně stagnovaly. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 2,2 %, stejně jako bez očištění (ve 2. čtvrtletí 2014 i 2015 byl shodný počet pracovních dní). Růst vykázala všechna odvětví služeb s výjimkou objemově nejvýznamnější dopravy a skladování. 
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- dopravě a skladování se tržby snížily o 0,8 %. Pokles byl ovlivněn především vývojem ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby klesly o 6,2 %. Nižší tržby vykázala také letecká doprava (o 6,7 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 1,5 %). Naopak růst o 3,5 % zaznamenala objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, kde tržby rostly již desáté čtvrtletí v řadě. Vyšší tržby vykázala i vodní doprava (o 0,9 %);

- ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 6,5 %. Tržby vzrostly jak v ubytování (o 10,7 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 4,4 %);

- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 3,5 %. Dvouciferný nárůst (o 11,5 %) zaznamenaly informační činnosti, které zahrnují například tiskové agentury, zpracování dat, webové portály a hosting. Činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, vzrostly o 5,3 %. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 4,5 %), tvorbě programů a vysílání (o 3,4 %) a telekomunikačním činnostem (o 2,8 %). Naopak dvouciferný pokles již třetí čtvrtletí v řadě vykázal tzv. filmový a hudební průmysl (nyní o 21,0 %);

- zvýšení tržeb v oblasti nemovitostí o 0,2 % způsobil vývoj v realitních kancelářích a správě nemovitostí (růst o 4,2 %), naopak v pronájmu nemovitostí přetrval pokles (o 0,9 %);

- v profesních, vědeckých a technických činnostech2) pokračoval růst tržeb započatý v 1. čtvrtletí 2015, tentokrát o 3,0 %. Zvýšily se tržby za reklamu a průzkum trhu (o 4,6 %), za architektonické a inženýrské služby (o 4,2 %), za právní a účetnické činnosti (o 3,1 %) i za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,8 %). Pokles byl zaznamenán pouze v činnostech vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, a to o 3,2 %;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly o 5,7 %. Nárůst vykázaly všechny skupiny s výjimkou cestovních agentur a kanceláří (pokles o 4,5 %). Tržby podniků poskytujících pronájem a operativní leasing se zvýšily o 8,9 %, úklidových firem o 6,0 % a bezpečnostních a pátracích agentur o 3,1 %. Nejvyšší tempa růstu však dlouhodobě zaznamenávají pracovní agentury, jejichž tržby ve 2. čtvrtletí vzrostly o 20,2 %.

 

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

 

Poznámky:
Data za 2. čtvrtletí 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2015
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2015
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2015

  • cslu080715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz