Služby - 4. čtvrtletí 2011

Tržby za služby v roce 2011 klesly o 1,5 %

06.02.2012
Kód: r-9001-11
 
Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně stagnovaly. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 2,2 %, bez očištění o 2,6 %. Na celkový vývoj měl největší vliv pokles tržeb v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Za celý rok 2011 se tržby ve službách meziročně snížily o 1,5 %.

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1) reálně mezičtvrtletně stagnovaly. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 2,2 % (ve 4. čtvrtletí roku 2010 bylo o jeden pracovní den více), bez očištění o 2,6 %. Na celkový vývoj měl největší vliv pokles tržeb v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

  - tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,1 % zejména díky růstu tržeb za pozemní a potrubní dopravu (o 1,4 %). Tržby se zvýšily také letecké dopravě (o 3,4 %) a skladování a vedlejším činnostem v dopravě (o 0,7 %). Nižší tržby (o 0,5 %) zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti, které však ve 4. čtvrtletí 2010 měly dvouciferný růst tržeb. Pokračoval pokles tržeb vodní dopravy, nyní o 25,9 %;

  - v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 2,4 %. Pokles byl ovlivněn zejména vývojem tržeb ve stravování a pohostinství, kde bylo zaznamenáno snížení o 6,5 %. Naopak v ubytování tržby vzrostly o 5,5 %;

  - na poklesu tržeb informačních a komunikačních činností o 1,9 % se podílela všechna odvětví s výjimkou činností v oblasti informačních technologií (růst o 6,0 %). Největší pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 18,0 %. Pokles tržeb se nevyhnul ani vydavatelským činnostem (o 9,9 %), tvorbě programů a vysílání (o 5,4 %), telekomunikačním činnostem (o 4,2 %) a informačním činnostem (o 4,1 %), které zahrnují např. činnosti související s webovými portály, zpracováním dat a hostingem;

  - tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 4,7 %. Pronájem nemovitostí zaznamenal mírný nárůst (o 0,4 %), tržby realitních kanceláří však dále klesaly (o 14,2 %);

  - v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2) klesly tržby o 9,6 %, pokles zaznamenala všechna odvětví. Nejvíce se snížily tržby za činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 16,0 %) a za ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 14,1 %). Pokračoval pokles tržeb za architektonické a inženýrské služby (o 9,3 %) a za reklamní služby (o 10,3 %), avšak v porovnání se 3. čtvrtletím se pokles zmírnil;

  - tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3) vzrostly o 2,2 %. K tomuto výsledku nejvíce přispěly činnosti související se zaměstnáním (růst o 12,7 %) a administrativní a kancelářské činnosti (růst o 7,6 %). Stejně jako v minulých čtvrtletích vzrostly i tržby v oboru pronájmu a operativního leasingu (o 0,9 %). Pokles vykázaly bezpečnostní a pátrací činnosti (o 6,9 %), cestovní agentury a kanceláře (o 2,1 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,2 %).

Vývoj v roce 2011

V roce 2011 se tržby ve službách 1) meziročně snížily o 1,5 %. Stejně jako ve 4. čtvrtletí byl největší pokles tržeb zaznamenán u profesních, vědeckých a technických činností.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
  - růst tržeb v dopravě a skladování o 1,2 % ovlivnila především objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby vzrostly o 2,4 %. Zvýšení tržeb bylo zaznamenáno také u letecké dopravy (o 1,6 %) a u poštovních a kurýrních činností (o 1,7 %). Tržby ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě poklesly o 0,6 %, přestože ve dvou čtvrtletích vykazovaly růst. U vodní dopravy ve všech čtvrtletích pokračoval dvouciferný pokles tržeb;

  - tržby v ubytování, stravování a pohostinství zaznamenaly v roce 2011 po tříletém poklesu mírný růst, a to o 0,6 %, vyvolaný růstem tržeb za ubytování o 5,9 %. Přes mírný růst stravovacích a pohostinských zařízení v první polovině roku se tržby celoročně snížily o 2,2 %. Pokles byl zaznamenán již čtvrtým rokem, i když se ve srovnání s předchozími roky zmírnil;

  - tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 1,6 %. Pokles zaznamenala všechna sledovaná odvětví s výjimkou činností v oblasti informačních technologií, které vykazovaly růst tržeb ve všech čtvrtletích. Nejnižší pokles tržeb měla tvorba programů a vysílání, a to o 0,6 %. Tržby vydavatelských činností klesly o 5,8 %, telekomunikačních činností o 5,5 % a informačních činností o 4,7 %. Dvouciferný pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, kam patří např. hudební vydavatelské činnosti, produkce a postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů;

  - činnosti v oblasti nemovitostí zaznamenaly pokles o 3,8 %. Tržby za pronájem a správu nemovitostí byly o 2,0 % nižší než v roce 2010. Tržby realitních kanceláří začaly po nárůstu v 1. čtvrtletí postupně klesat a v ročním součtu se snížily o 7,0 %;

  - tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2) se snížily o 9,1 %. Pokles tržeb zaznamenala, podobně jako v letech 2009 a 2010, všechna sledovaná odvětví. Nejvýrazněji se projevil pokles v architektonických a inženýrských službách (o 11,4 %) a reklamních službách (o 10,2 %), nejmenší pokles zaznamenaly právní a účetnické činnosti (o 0,8 %);

  - tržby administrativních a podpůrných činností 3) se zvýšily o 4,3 %. Ve všech čtvrtletích rostly tržby službám v oboru pronájmu a operativního leasingu (roční nárůst o 1,5 %), pracovním agenturám (roční nárůst o 21,3 %) a administrativním a kancelářským činnostem (roční nárůst o 7,4 %). Tržby cestovních kanceláří se zvýšily o 1,2 % oproti roku 2010. Nižší tržby naopak vykázaly bezpečnostní agentury (o 0,9 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 0,4 %).

_______________________________________________
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, ředitelka Odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e -mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, ředitelka Odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 1. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2012
Navazující publikace: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ). ( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2012
Data za 4. čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012. • cslu020612.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz