Služby - 1. čtvrtletí 2019

Nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech

10.05.2019
Kód: 180030-19
 

V 1. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně vzrostly o 2,0 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,0 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v 1.  čtvrtletí 2019 i 2018) zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Nejvyšší růst zaznamenaly informační a komunikační činnosti. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 1,2 %. Celkový vývoj nejvíce ovlivnil růst tržeb objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (o 2,6 %) a pokles tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 1,7 %). Nejvíce vzrostly tržby vodní dopravě (o 49,0 %), především v důsledku provozování vodní dopravy českými dopravci mimo území ČR. Růst tržeb vykázala také letecká doprava (o 10,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly i poštovní a kurýrní činnosti (o 1,7 %);

-        v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,2 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,1 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,6 %;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,8 %. Dvouciferný růst tržeb zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 14,7 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,9 %). Tržby vzrostly také činnostem v oblasti informačních technologií (o 7,4 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Růst tržeb vykázaly i informační činnosti (o 5,9 %) a telekomunikační činnosti (o 1,1 %). Naopak tvorbě programů a vysílání tržby klesly o 1,8 %;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 0,1 %. Vyšší tržby zaznamenal objemově významnější pronájem nemovitostí (růst o 0,2 %). Naopak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí klesly o 0,5 %;

-        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 3,2 %. Na růstu se nejvíce podílely právní a účetnické činnosti (o 6,5 %). Rostoucí tržby vykázaly i činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,6 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 4,2 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,1 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Jediným odvětvím, kde se tržby snížily, byly reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,1 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 0,8 %. Nejvýrazněji se nárůst tržeb projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,9 %). Vyšší tržby zaznamenaly také administrativní a kancelářské činnosti (o 6,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %). V ostatních odvětvích této sekce tržby meziročně klesly, nejvýrazněji pak u cestovních agentur (o 8,3 %). Nižší tržby vykázaly také agentury práce (o 5,0 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,3 %).

_________________
Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 1. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou známy v červnu 2020

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2019

Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2019
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2019

 • cslu051019.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz