Služby - 3. čtvrtletí 2016

Mírný růst tržeb ve službách

09.11.2016
Kód: 180030-16
 

V 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,2 %, bez očištění o 0,6 %. Nejvýraznější růst tržeb zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství.


V 3. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,2 %, bez očištění o 0,6 % (v 3. čtvrtletí 2016 bylo o 1 pracovní den méně než ve stejném období předchozího roku). Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhlo ubytování, stravování a pohostinství.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

-        dopravě a skladování se tržby snížily o 0,9 %. Na poklesu tržeb se podílela objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 1,1 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 1,4 %). Snížení také zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti, kterým tržby klesaly nepřetržitě již sedmé čtvrtletí v řadě (nyní o 5,5 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala letecká doprava (o 5,6 %) a vodní doprava (o 10,8 %); 

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 6,3 %. Tržby se zvýšily jak v ubytování (o 6,1 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 6,4 %);

-        tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 1,4 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhl tzv. filmový a hudební průmysl (o 16,8 %). Již jedenácté čtvrtletí v řadě zaznamenaly nárůst informační činnosti (nyní o 8,0 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Vyšší tržby vykázala také tvorba programů a vysílání (o 2,5 %), telekomunikační činnosti (o 0,6 %) a vydavatelské činnosti (o 0,5 %). Stagnaci tržeb zaznamenaly objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT;

-        tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly o 0,4 % vlivem růstu tržeb v oblasti pronájmu nemovitostí (o 1,0 %), tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí se naopak snížily o 1,4 %;

-        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 0,7 % zejména vlivem objemově nejvýznamnějších architektonických a inženýrských činností (pokles o 1,3 %) a vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (pokles o 4,2 %). Nižší tržby měly také reklamní agentury a průzkum trhu (pokles o 0,6 %). Naopak dařilo se právním a účetnickým činnostem, jejichž tržby vzrostly o 2,3 %. Meziroční nárůst zaznamenaly i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 0,5 %);

-        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 1,7 %. Nejvíce vzrostly tržby pracovních agentur (o 7,9 %). Růst vykázaly také činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,2 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,3 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,8 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 0,7 %). Jediným odvětvím, které v této sekci vykázalo pokles tržeb, byly cestovní agentury a kanceláře, jejichž tržby byly o 3,5 % nižší než ve stejném období předchozího roku.

 

Poznámky:
Data za 3. čtvrtletí 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail:  marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 10. 2016
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2016
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).

(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2017

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.
 

 

  • cslu110916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz