Služby - 3. čtvrtletí 2019

Růst tržeb ve službách pouze díky vyššímu počtu pracovních dní

08.11.2019
Kód: 180030-19
 

Ve 3. čtvrtletí tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně klesly o 1,1 %, bez očištění vzrostly o 0,3 %. Sezónně očištěné tržby se mezičtvrtletně snížily o 0,9 %.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly o 0,9 %.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 1,1 % (ve 3. čtvrtletí 2019 bylo o 3 pracovní dny více než ve 3. čtvrtletí 2018). Růst zaznamenaly pouze sekce informačních a komunikačních činností a sekce ubytování, stravování a pohostinství.
 

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 0,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 0,7 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 10,9 %). Nižší tržby zaznamenala také vodní doprava (o 1,8 %) a pozemní a potrubní doprava (o 1,4 %). Nad loňskou úroveň se dostaly tržby za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (růst o 0,2 %). Dvouciferným tempem rostly tržby poštovních a kurýrních činností (o 18,6 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 0,7 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,6 %, v ubytování tržby klesly o 1,3 %;
 • tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 5,9 %. Nejvyššího meziročního růstu dosáhly vydavatelské činnosti (o 16,0 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly informační činnosti (o 8,6 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby se zvýšily také telekomunikačním činnostem (3,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 0,6 %). Naopak pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 4,8 %;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,7 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 7,7 %). Nižší tržby zaznamenal také pronájem nemovitostí (o 0,2 %);
 • profesní, vědecké a technické činností2) vykázaly pokles tržeb o 1,5 %. Klesajícím odvětvím v této sekci byly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,6 %), kam se řadí například překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 3,4 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 2,0 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 3,1 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,9 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 1,5 %. Nejvýraznější pokles tržeb zaznamenaly agentury práce (o 8,5 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %). Nižší tržby vykázaly také cestovní agentury (o 0,8 %), které klesají již čtvrté čtvrtletí v řadě. Růstu tržeb naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 3,1 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 1,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,8 %).

 

_________________

Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za 3. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou známy v červnu 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2019
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2019

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2020

 

 • cslu110819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách rostly pouze díky vyššímu počtu pracovních dní
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz