Služby - 1. čtvrtletí 2011

Pokračující růst tržeb pracovních agentur

09.05.2011
Kód: r-9001-11
 
V 1. čtvrtletí vzrostly sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně o 1,0 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní stagnovaly. Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 0,5 %. Největší růst tržeb zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti (hlavně pracovní agentury).


* * *

V 1. čtvrtletí vzrostly sezónně očištěné tržby ve službách 1) reálně mezičtvrtletně o 1,0 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní stagnovaly (index 100,0 %, v 1. čtvrtletí roku 2011 bylo o jeden pracovní den více). Bez očištění vzrostly tržby meziročně o 0,5 %. Největší růst tržeb zaznamenaly administrativní a podpůrné činnosti (hlavně pracovní agentury).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:
 • tržby v dopravě a skladování vzrostly o 3,6 % vlivem růstu tržeb pozemní a potrubní dopravy (o 7,8 %) a poštovních a kurýrních činností (o 2,1 %). Nižší tržby byly zaznamenány u vodní dopravy (o 19,9 %) a letecké dopravy (o 6,8 %) ovlivněné zejména organizačními změnami některých leteckých společností a nepokoji v některých turistických destinacích. Pokles tržeb se nevyhnul ani skladování a vedlejším činnostem v dopravě (o 0,4 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství pokračoval pokles tržeb trvající již od 1. čtvrtletí 2008, a to o 2,5 %, především vlivem vývoje ve stravování a pohostinství, kde se tržby snížily o 4,1 %. V ubytování došlo naopak k růstu tržeb o 1,0 %;
 • na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 0,6 % se podílely činnosti v oblasti informačních technologií zahrnující programování (růst o 7,8 %), vydavatelské činnosti (růst o 6,3 %), informační činnosti a tvorba programů a vysílání (růst shodně o 2,4 %). Pokles tržeb o 5,9 % vykázaly telekomunikační činnosti a o 7,3 % tzv. filmový a hudební průmysl, který zahrnuje např. produkci, distribuci i promítání filmů a hudební vydavatelské činnosti;
 • tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 1,7 %. Tržby za pronájem nemovitostí se snížily o 2,1 %, pokles tržeb realitních kanceláří se zmírnil (pokles o 1,0 %);
 • tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se snížily o 5,7 %. Vzrostly pouze ve skupině tzv. ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 5,1 %), kam patří zejména fotografické, tlumočnické a návrhářské služby. Nejvíce poklesly tržby za činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 12,3 %), největší vliv na vývoj odvětví měly architektonické a inženýrské služby (pokles o 9,8 %) a reklamní činnosti (pokles o 7,9 %);
 • v odvětví administrativních a podpůrných činností3) se tržby zvýšily o 4,0 %. Pokles zaznamenaly pouze činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,9 %) a činnosti cestovních agentur a kanceláří (o 0,2 %). Po hlubokém propadu v roce 2009 se růst tržeb pracovních agentur postupně zrychloval a v 1. čtvrtletí 2011 činil 24,0 %. Tržby administrativních a kancelářských činností vzrostly o 6,1 %, bezpečnostních agentur o 4,1 % a činností v oboru pronájmu a operativního leasingu o 3,6 %.
Metodická poznámka :
  1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
  2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
  3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v podnicích
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2011
Navazující publikace: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006 ).
( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Data za 1.čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2011 • cslu050911.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz