Služby - 3. čtvrtletí 2020

Meziroční pokles tržeb zaznamenala zejména odvětví spojená s cestovním ruchem

09.11.2020
Kód: 180030-20
 

Ve 3. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 12,0 %, bez očištění o 12,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 8,3 %.
 

Vývoj ve 3. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 3. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 8,3 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 12,0 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, nejvýraznější pokles se projevil v odvětvích spojených s cestovním ruchem.
 

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 12,4 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 14,8 %. Nejvíce poklesly tržby letecké dopravě (o 73,5 %) a vodní dopravě (o 39,7 %). Nižší tržby byly zaznamenány také ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 11,9 %) a v objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě (o 10,9 %). Celkový vývoj byl zmírněn růstem tržeb poštovních a kurýrních činností (o 9,1 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství pokračoval ve 3. čtvrtletí 2020 dvouciferný pokles tržeb, i když byl oproti předchozímu čtvrtletí mírnější (nyní o 24,3 %). Výraznější pokles tržeb byl vykázán v ubytování (o 45,5 %) než ve stravování a pohostinství (o 14,8 %);
 • tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 0,9 %, přičemž jednotlivá odvětví se vyvíjela diferencovaně. Nejvíce poklesly tržby tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 33,2 %). Nižší tržby byly zaznamenány u činností v oblasti informačních technologií (o 5,1 %) a vydavatelských činností (o 1,9 %). Naopak tržby vzrostly tvorbě programů a vysílání (o 4,0 %), telekomunikačním činnostem (o 5,4 %) a informačním činnostem (o 7,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,6 %. Pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 4,4 %). Pronájem nemovitostí zaznamenal růst tržeb o 0,4 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby klesly o 6,1 %. Největší pokles tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti, a to o 13,8 %. Dále klesaly tržby činností vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 9,6 %). Nižší tržby zaznamenaly také ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,5 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dalším klesajícím odvětvím byly reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,9 %). Rostoucích tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 1,5 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 34,2 %. Nejvýrazněji se pokles projevil u cestovních kanceláří a agentur (o 82,4 %). Dalšími klesajícími odvětvími byly agentury práce (o 20,2 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 11,3 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,6 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,4 %). Nejméně klesajícím odvětvím v této sekci byly bezpečnostní a pátrací agentury (o 5,3 %).

_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75).
2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 3. čtvrtletí 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 budou zveřejněny v březnu 2021.

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2020

Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2020

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2021

 

 • cslu110920.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles tržeb zaznamenala zejména odvětví spojená s cestovním ruchem
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz