Služby - 1. čtvrtletí 2014

Oživení tržeb informačních a komunikačních činností

09.05.2014
Kód: 180030-14
 




V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,4 %, stejně jako bez očištění. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování.

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dní se tržby zvýšily o 1,4 % (v 1. čtvrtletí 2013 i 2014 byl stejný počet pracovních dní), stejně jako bez očištění. Růst vykázala všechna odvětví s výjimkou činností v oblasti nemovitostí a profesních, vědeckých a technických činností.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování se zvýšily o 5,7 %. Růst vykázalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 9,7 %) a pozemní a potrubní doprava (o 5,2 %). Letecká doprava stagnovala. Vodní doprava se snížila o 6,9 %, dvouciferný pokles zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 10,3 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,0 %. V ubytování pokračoval růst započatý ve 3. čtvrtletí 2010, a to o 2,0 %. Ve stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 0,6 %;

- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 2,9 %. Po čtyřech čtvrtletích poklesu vykázaly růst objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií (o 3,4 %), které zahrnují např. správu počítačového vybavení, programování nebo poradenství v oblasti IT. Vyšších tržeb dosáhly také telekomunikační činnosti (o 3,8 %), informační činnosti (o 6,8 %) a vydavatelské činnosti (o 7,9 %). Naopak pokles zaznamenal tzv. filmový a hudební průmysl (o 8,4 %) a již třetí čtvrtletí dvouciferně klesala tvorba programů a vysílání (nyní o 13,2 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 2,8 %. Tržby za pronájem nemovitostí se snížily o 2,8 %, realitním kancelářím klesly o 2,6 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) se snížily o 7,2 %. Největší vliv na tento vývoj měl pokles architektonických a inženýrských služeb (o 14,7 %). Klesly i tržby za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 8,5 %), reklamu a průzkum trhu (o 6,2 %) a právní a účetnické činnosti (o 1,2 %). Nárůst (o 0,5 %) zaznamenala pouze skupina vedení podniků a poradenství v oblasti řízení;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) vzrostly o 6,1 %. Dvouciferný nárůst vykázaly činnosti související se zaměstnáním (o 15,9 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 11,9 %). Růst zaznamenaly také činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,5 %), činnosti cestovních kanceláří a agentur (o 1,8 %) a bezpečnostní a pátrací činnosti (o 1,7 %). Klesly pouze tržby za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 5,4 %).
__________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 1. čtvrtletí 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2014
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2014
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2014



  • cslu050914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz