Služby - 2. čtvrtletí 2014

Diferencovaný vývoj tržeb ve službách

07.08.2014
Kód: 180030-14
 
Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,7 %. Meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,1 %, stejně jako bez očištění. Na celkový vývoj měl největší vliv růst tržeb v dopravě a skladování a v administrativních a podpůrných činnostech.

Ve 2. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně klesly o 0,7 %. Po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 0,1 % (ve 2. čtvrtletí 2013 i 2014 byl shodný počet pracovních dní), stejně jako bez očištění. Zpomalilo se tempo růstu dopravy a skladování, administrativních a podpůrných činností a také ubytování, stravování a pohostinství.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,6 %. Růst vykázalo skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 2,5 %), pozemní a potrubní doprava (o 2,9 %) a vodní doprava (o 13,5 %). Naopak pokles zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 7,5 %) a letecká doprava (o 8,1 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 0,3 %. Pokračoval dlouhodobý růst tržeb v ubytování, tentokrát o 4,1 %. Naopak ve stravování a pohostinství se tržby po růstu v minulém čtvrtletí opět snížily, a to o 1,5 %;

- tržby informačních a komunikačních činností klesly o 0,2 %. Po čtyřech čtvrtletích růstu vykázaly telekomunikační činnosti pokles o 1,8 %. Objemově nejvýznamnějším činnostem v oblasti informačních technologií (zahrnují např. programování či poradenství v oblasti IT) se snížily tržby o 1,5 %. Klesly také vydavatelské činnosti (o 0,5 %). Naopak dvouciferný růst tržeb zaznamenal tzv. filmový a hudební průmysl (o 16,1 %) a tvorba programů a vysílání (o 11,8 %). Rostly rovněž informační činnosti (o 1,1 %), které zahrnují například tiskové agentury, webové portály a webhosting;

- tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 1,7 %. Tržby realitních kanceláří klesly o 1,9 %, za pronájem nemovitostí klesly o 1,6 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) se snížily o 2,8 %. Poprvé od čtvrtého čtvrtletí 2012 zaznamenala růst reklama a průzkum trhu (o 2,2 %), v ostatních činnostech převládl pokles. Nejvíce se snížily tržby za poradenství v oblasti řízení a vedení podniků (o 5,8 %) a dále pokračoval pokles tržeb za architektonické a inženýrské služby (o 4,1 %), za právní a účetnické činnosti a za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (shodně o 3,5 %);

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) vzrostly o 3,0 %. Nárůst zaznamenaly všechny skupiny s výjimkou cestovních kanceláří a agentur (pokles o 10,4 %). Činnosti související se zaměstnáním vykazovaly poslední 3 čtvrtletí dvouciferný růst (tentokrát o 14,7 %). Administrativní a kancelářské činnosti vzrostly o 6,8 % a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,7 %. Zvýšily se i tržby za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %) a bezpečnostní a pátrací činnosti (o 1,9 %).
________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 2. čtvrtletí 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7. 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2014
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2014  • cslu080714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz